Кел, окурман, «тескери учкан жагалмай» кылабыз

Ал мындай: жыл соңуна келип калды. «Жыл мыктыларын» аныктоодо келгиле биз теңирден тетири жөрөлгө баштайбыз. Маселен: «Жылдын Кемчонтойу ким?»; «Жылдын Тазбайматы ким?»; «Жылдын ажааны ким?»; […]

Жазуучу Бейшебай Усубалиев: «Жазуучулар деген — бул ыйык журт»

(1-маек) Бүгүнкү коом турмушун карап отуруп, окурман көңүлүн жылытаар нерсени сыйпалап издейсиң. Издейсиң, отура бергиң келбейт… Издегениңди таппайсың же! Окурман көңүлүн сууткан окуялар, жаңылыктар күнүгө […]