Жаш акындын жаңы ыры

  Нарсулуу ГУРГУБАЕВА * * * Жалын сүйүү, жарым бакыт апкелген Деңиз дүйнөм, эгиз дүйнөм, сөз дүйнөм… Жашап жүргөм мен дүйнөгө баш бербей, Дүйнөнү да шул жашоого көндүргөм. Бийиктерден бийиктерге ээрчиткен Жалган дүйнөм, жанган дүйнөм, Күн дүйнөм… Сүйүү менен ай тутулган, Жер бүткөн Билем, эми жаркып жашап үлгүрбөйм.

Калчоро КӨКҮЛОВ: «Эски там»

АҢГЕМЕ   1. Там деле эскирет экен тобоо. Айтмырза ушуну билбептир. Жок. Билерин го билчү. Бирок кайсы бир замандарда өзүнүн тамы эскирип, башына түйшүк болорун билбептир. Азыр минтип, ал-күчтөн тайыган кезде өзү менен бир карып, өчөйүп араң жаны  турат.

Шайырбек ЭРКИН уулу: «Жарык»

АҢГЕМЕ — Мас келатат, мас келатат… Күн кечтеген сайын бала жүрөк титиреткен шу доошту укпастын айласын издеп, өзүн коёрго жер таппай калар эле. Үйлөрүнөн чакырганына карабай көчө менен бир болуп ойноп жүргөн жаш балдар күн сайын күүгүм талаш “мас келатат” деп эле ызылдап калышат. Кээде алар көчөнүн бирде аркы, бирде берки жээгине каалгып, бутуна тура албай араң келаткан мас кишинин буту-колуна аралашып, аны туурап, шылдыңдап артынан үйүнө чейин узатып келер эле. Ата-энелери, бу көчөнүн чоңураактары чычымдардын бул кылыгын тыйбайбы, же […]