Сыйлоосуз сүйгөндүктөн өлкөбүздү, \ Сырт жакка сүрүп салды өлкө бизди!

Мигрант ыры Ала салган турмуш менен агылып, Алыс бөлгөн тагдырыма багынып. Аңтарылган сезимдерге тушуктум, Аскар тоону, аккан сууну сагынып. Кутулалбай куса деген оорудан, Кыярбады кыялдагы […]

Мурза Гапаров: «Бакыт сени унутса да, сен бакытты унутпа»

  Мезгил жана мен Таков притон дроздов тенистый Они в неубранном бору Живут, как жить           Должны артисты, Я тоже с них пример беру (Борис […]

Жалындуу поэзия

Зайырбек АЖЫМАТОВ * * * Майдын түнү. Албуут сезим элирген, маржан көзүм, эрийт эрин эринден. Жалбаруулар бир-бирине жуурулуп, жанар толкуйт титиреген демиңден. Ширин кезин арнап […]

Кубат акенин Кулжанбеги…

4.Көр казгандар Бүркүт карап отурат. Биз көр казып атабыз. Макиш, Карагул, Керимбек, Самидин болуп, жинди Самидин эмес, шоопур Самидин. Качан эле? Кыргыздын айты. Ай башы. Нойобүр […]