6Бүркүт менен түлкү 

Бүркүт менен түлкү достошуп, экөө достугубуз бекем болсун дешип, ынтымакта жашоо максатында коңшу да болуп алышат. Бүркүт асканын башына уя курса, түлкү да ошол асканын түбүндөгү дарактын коңулуна бачикилерин[1] тууйт. Бирок бир күнү түлкү ууга чыгып кетсе, бүркүттүн курсагы ачканда баягы дарактын коңулундагы түлкүнүн бачикилерин балапандарына көтөрүп барып, баарылап жеп алышат. Түлкү кайтып келери менен не болгонун түшүнүп, ичи сыздап кала берет. Бачиктеринен айрылган күйүтү аз келгенсип, эми эчбир өч алууга мүмкүн эместигин ойлогондо – ызасы күчөйт. Канаттуу жырткычты кантип колго түшүрмөк?! Колунан келгени ушул экен: алыстан каргап-шилеп кала берет. Ач тырмактуу душманга алы жетмекпи?!

Көп өтпөй достуктун анты урган бүркүттү да кырсык тооруйт. Талаага бирөө курмандыкка союлган эчкинин иче-карындарын таштап кетет. Бирок ал ичегилердин өрттөлгөнүн байкабаган бүркүт баарын балапандарына алып жөнөйт. Уясына жетери менен удургуган шамал башталып, кагыраган кургак тал-чыбыктарды өрт каптайт. Куйкаланган балапандар биринин артынан бири жерге кулайт, анткени алар учканды али билбейт эле. Ошондо түлкү куйкаланган балапандардын бирин койбой бүркүттүн көзүнчө жеп алган экен.

Тамсил көрсөткөндөй, эгерде достукка ким кыянаттык кылса, демек аны кудайдын жазасы сөзсүз куру калтырбайт.

Бүркүт, таан жана чабан

img_12Бүркүт бийик аскадан шукшурулуп келип жайылган койдун арасынан козуну көтөрүп кеткенин көргөн таанын да көзү кысыйт. Ал да көргөнүн кылгысы келет. Ордунан серпилет да үн жаңырта кыйкырып, койду жонунан мыкчып алып учмай болот. Бирок тырмактары койдун жабагы жүнүнө жармашып чыкпайт. Учайын дейт: канатын ургуласа, жүнгө чырмалышкан тырмагы бошотпойт. Аны көргөн чабан иштин чоо жайын түшүнөт да, камаарабастан келип таанын эки канатын кыркып алып, кечинде аны балдарына алпарып көрсөтөт.

basnya_tolstogo_galka_i_golubi_639596

– Бул эмне болгон канаттуу? – дейт таңыркаган балдары.

– Мен билгенден муну таан дешет, а бирок бул бечара өзүн бүркүт деп ойлойт окшойт, – деген экен чабан.

Андыктан бийик даражадагы адамдар менен тең тайлашам деп ойлобогула, арийне андай жоругуңар менен шылдыңга кабыласыңар.

[1] Бачики — түлкүнүн балдары.

Кыргызчалаган О.ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.