Кыргыз киносунун жаңы доору, жаңы ооматы

Олжобай ШАКИР СССР ыдырап, завод-фабрикаларыбыздын станоктору шак токтогон сыяктуу эле рухий жааттагы кризистик абалдан чыгуунун жолунда кыргыз кино өнөрүнөн башка чыгармачыл тармактар өмгөктөп келди. Азыр […]

Каргалардын канаттарынын буттарынын кардагы изи

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ  (Бригадир Кулжанбектин аңгемелеринен) Мен башыман өткөн бала чактагыны айтам. Согуштун убагында. Согуштун кызуу убагы. Согуш чыкканда он-он бирде болушум керек. Баары армияга кетти. […]