Кыргыз киносунун жаңы доору, жаңы ооматы

Олжобай ШАКИР СССР ыдырап, завод-фабрикаларыбыздын станоктору шак токтогон сыяктуу эле рухий жааттагы кризистик абалдан чыгуунун жолунда кыргыз кино өнөрүнөн башка чыгармачыл тармактар өмгөктөп келди. Азыр деле өмгөктөп жатат. Албетте, кино өнөрүнө деле өкмөттөн чеке жылытарлык колдоолор болуп келген жок, бирок адабият, театр жаатындагыларга салыштырмалуу жетим өз киндигин кескендей болуп үркөр топ киночуларыбыз кол куушуруп отуруп калбады. Алар кандайдыр жолун таап, каражат издөө менен жараткан көркөм тасмалары эларалык кинофестивалдардагы ийгиликтери менен «кыргыз керемети» атанган көчтү улап келет. Арийне кандай көркөм табылга, […]

Каргалардын канаттарынын буттарынын кардагы изи

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ  (Бригадир Кулжанбектин аңгемелеринен) Мен башыман өткөн бала чактагыны айтам. Согуштун убагында. Согуштун кызуу убагы. Согуш чыкканда он-он бирде болушум керек. Баары армияга кетти. 43-жылы ошондо он эки-он үч жаш кезим. Бу киши, жеңем. Азыр чай куйуп отурат. Ошо кезде жаш: Күйөөсү армияда жүрөт. Атам да согушка кетти. Чоң атам калды. Бу киши калды. Мен калдым. Анан эжем бар. Дагы бир карындашым бар. Акыл деген. Ушулар калдык. Бу киши девуда иштейт. Кийим жок. Өзүбүз менен өзүбүз. Эптеп оокат кылабыз. […]

Саади: Соопкерчилик жөнүндө

БИРИНЧИ БАП ушул жерден окулат ЭКИНЧИ БАП Бул дүйнөнү тепкен пенде билмеги ак: Баары өтөт алгычакты бир карап. Агат баары агын суудай жарышып, Калат жалгыз максат менен маңызы. Калк көңүлүн эгер бүтүн кылбаса, Кара жерде кантип адам тим жатат?

Эмнеге айдын көйнөгү жок?

Серб жомогу Илгери Ай өзүнө бир кооз көйнөк тиктирмек болот. Тикмечи анын бели-башын өлчөп, иштегени отурат. Биртоп күн өткөндөн кийин тикмечи чакырган күнү Ай келет. Кийсе, көйнөк тар да, кыска да болуп калыптыр.

Кара туман

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА Аңгеме Тоо тараптан  капыс каптаган калың кара  туман заматта айыл ичин караңгыга бөлөп койду. Күүгүмгө чейин али көп убакыт бар экенине карабай, чар тарап кадимки коюу түн кейпин кийип калды. Ушундан улам жөөлөп кирип келген бу  туман тоо түбүндөгү айыл жашоочуларын бир топ эле чочутту. Алай-дүлөй  шамал электр тогун  да өчүрүп салды.  Дүйнө-ааламды караңгылык каптагандай, дем кыстыгып, жүрөк кысылып бүшүркөгөн эл кыштын күнкү кычыраган аязга карабай, үйүнөн сыртка чыгып, андан чоң көчөгө агылып жарык издеп…  Бир үзүм бүлбүл […]