Дөөлөт: Кыргыз идеология уңгусу

Чоюн ӨМҮРАЛЫ уулу  Бул эмгек автордун мурда жарык көргөн «Теңирчилик» (Көчмөн цивилизация тереңин көздөп…Б. 1995) жана «Теңрикут» («Кыргыз Эл мамлекети, Б. 2010) китептери, ар жылдары […]