Саясый кошок

Чок Оомат кетип кор болдуң, Ойгон кыргыз! Ойгонгун! Оңолдубу турмушуң Оозун карап чоңдордун?! Ордо дечү Акүйүң Оёндорго толгон күн! Тааныбастар кудайын Талкалайт кутун ордоңдун. Так талашы күч алып Тандай албай оң жолду, Башчылар биздин эсирип Баш мыйзам канча оңдолду?! Батышты тиктеп отуруп Батыштан көрдүк ойронду. Оңойт деп эми турмушум Орустан күтпө олжоңду! Дилиңе кирип алышып Динчилдер бузду молдоңду! Улутпуз дейбиз, а бирок Унуттук кыргыз болгонду!

Тумандагы тунук ой

Рамис РЫСКУЛОВ  Эссе  Турмуш дудукту да кол жаңсатып сүйлөтөт. Чолокту да чолоңдотуп, бир жакка шаштырып жүрөт. * * * Турмуштун баардык тозогуна төшүм ачык. Болбосо акын болот белем. * * * Табигаттын аптекасы — мөңгүлүү Алатоо. * * * Саясат дегениң асмандагы булуттай тез-тез удургуп, өзгөрүп турат.

Балдар үчүн тамсил

Эзоп Жапайы эчкилер жана малчы Малчы эчкилерин жайытка айдап жиберген бойдон жамбаштап жатып, малынын арасында жапайы эчкилер жүргөнүн көрөт да, кечинде баарын үңкүргө камап таштайт. Эртеси аба ырайы бурганактап турганынан малын жайытка айдоого мүмкүн болбой, эчкилерине адаттагысындай чабынды чөп берүүгө туура келет. Бирок ал өз эчкилери ачкадан кырылып калбасын үчүн гана аларга бир тутамдан шалбаа чөп салып, ал эми жапайы эчкилердин алдына чөптү кучак-кучактан кенен таштап: аларды өзүнө үйүр алдыргысы келет.

Чала молдолор үчүн экмет

СОПУЧУЛДУК Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет, агер ооздон гана чыкса, ал куйма кулакка да сиңбейт. Ал-Сухраварди Сопу – бул күнгө табынсыз күн, ай менен жылдызга да табынбаган түн. Ал – барга көппөс, жокко чөкпөс. Абу ‘л-Хассан ‘Али ал-Харакани Сопулар какыр-чикирдин баары ташталса да кереметтин баарын өстүргөн жерге окшош. Жунайд