СОПУЧУЛДУК

Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет, агер ооздон гана чыкса, ал куйма кулакка да сиңбейт.

Ал-Сухраварди

Сопу – бул күнгө табынсыз күн, ай менен жылдызга да табынбаган түн. Ал – барга көппөс, жокко чөкпөс.

Абу ‘л-Хассан ‘Али ал-Харакани

Сопулар какыр-чикирдин баары ташталса да кереметтин баарын өстүргөн жерге окшош.

Жунайд

Байыса да кедей кейиптенип жүргөндүк нукура сопулуктун белгиси. Ал бийликке жеткен күнү булуттуу көктүн астында, атакка жеткен күнү мууңду чөптүн үстүндө жашайт.

Кушайри

Сопу — бул эчкимди эчнерсеге, эчнерсени эчкимге байлабаган жан.

Нури

Биздин учурдагы сопучулдук – бул артында реалдуу эчнерсе турбаган ысым, ал качандыр бир убакта ысымы жок реалдуулук болчу.

Абу ал-Хасан Фушанджа

Өзүңдү бу дүйнөгө келген үстү-башы чаң жолоочу же саякатчы сана. Кээде дарак түбүнө көлөкөлөп, кээде чөлдү кесесиң. А сен өмүр бою жолоочусуң, анткени бу дүйнө үйүң эмес.

Хадис

«Дервиш» — бул касиет. Бул термин «азыктан азган кедей эмес, табияты каалоодон ажыраган кедей» экенин түшүндүрөт.

Хужвири

Сопучулдук — бул кубаласа да кетпестен, сүйгөнүңдүн босогосунда калуу.

Рудбари

Адамзаада — бу дүйнөнүн балдары. Анан кантип өз энекесин сүйбөй калышсын?

Али

Сопу болуу – демек, тынчыңды алган нерсенин баарына кол шилтөө. Сени бейпайга салган өзүңдөн башка балээ жок. Сен өзүң менен өзүң болгон учурда Кудайдан обочолойсуң. Кудайга жакындатчу жол бир эле кадам, ал кадам өзүңдөн башталат.

Абу Сайд ибн Аби-л-Хэйр

Сопу өзү үчүн камсанабайт, бирок ал Кудайдын көз кырында.

Худжвири

Адам сопулук окуу жөнүндө билип, аны турмушуна колдоно баштаган кезде – жүрөгүнө акылмандык уйуйт. Аны уккан адамдар пайда табат, зыян таппайт. Агер адам сопулук окууга көңүл буруп, бирок аны турмушуна колдоно билбесе, кур чеченге айланат. Колдонулбаган билим тез унутулат.

Ал-Сухраварди

Жыргалчылык баарына тегиз бөлүнгөн, бирок аны арким өз жөндөмүнө жараша кабыл алат.

Салттуу санаттан

Кудайга болгон мамиледе кимдин жүрөгү таза болсо ошол – сопу.

Бишр ибн ал-Харис ал-Хафи 

Узак убакыттар бою карандай калп менен пайдасыз нерселерге кулак түрүү жүрөктү ууктуруп тынат. Кимде ким бүтүндөй өмүрүн майнапсыз жашагысы келбесе, жүрөгүн уу кептерге чылабасын.

Абдулла ибн Хубайк

Таман алдынан жалын тутанса, пенде дегениң кызык: кулагына Алланын үнү да угулбай калат.

Элмалы Хамди Йазыр

Адамдын Кудай-Тааланы унутпаганы – Жараткан күчкө жакындагандык. Буга ишенбегендик – аркы дүйнөдөн күмөнсүгөндөй кеп.

Сейда Мухаммад Коневи

Аллах сага чырактай көз берип жараткан, андыктан эмне үчүн көркоодой карайлашың керек? Кудай-таала сага берген көз менен гүлдүн кереметине суктан, айланаңды аңдап тааны.

Мухаммад Икбал

Жүрөгүнөн жарык чачар адам напсини тыйып, ыймансыздардан оолак болууга тийиш.

Имам Шафии

Эгер жүрөгүм жумшарсын десең, орозо тут, ага жумшарбаса, ибадатты үзбө, анда да болбосо, кайыр сура, ага да болбосо, жетимдин маңдайынан сыла.

Зу-Нун ал Мисри

Ата тегинин басып өткөн жолунан кабардар болгон адам өзүнүн терс сапаттарын тааныйт.

Абу Салах Хамдун Кассари 

Кыргызчалаган О.ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.