Түлкү менен арстан

ЭЗОП  Тамсил  Өмүрүндө арстанды көрбөгөн түлкү болуптур. Бир күнү ал арстанга капыл-тапыл кезигип калып, коркконунан жаны оозуна кептелиптир. Экинчи жолу да арстандын бет маңдайынан карп-күрп кезигишкен бечаранын жүрөгү «болк» дей түшөт, бирок мурунку көргөндөгүсүндөй анча коркпойт. А үчүнчү жолу кездешкен жерден арстандын алдында шердене түшөт. Ал тургай жанына жакын шыңаарлап барып сүйлөшкөнгө батынат. Тамсилди баамдасак, көрсө биз турмушта да баардык коркунучка көнүп кетет экенбиз.

Биздин төбөлдөргө саясый сабак

Мохандас (Махатма) Ганди (1869-1948) Индиянын улуттук-боштондук кыймылынын анабашчы идеологу. Анын философиясы улуттук жана эларалык деңгээлдеги зордук-зомбулуктарды мокотконго кадыресе таасир тийгизгени белгилүү. Атасы Карамчан Ганди индустардын каста тобундагылардын соода тиричилигин жөндөгөндөрдүн бири. Кийинчерек Порбандардын княздыгынын башкы министри болуп турган. Ал дайыма өз үйбүлөсүн улкунуп-жулкунбаганга, кыбыр эткен майда жандыктарды да зыянга учуратпаганга үйрөтүп, дин менен адамдардын ыйкы-тыйкы мамилесине этият, чыдамдуу болууга тарбиялаган. Өзү бардар жашагандыктан балдарынын сапаттуу билим алууга мүмкүнчүлүктөрү кенен болгон.

Абдыкерим МУРАТОВ: «Оро»

Аңгеме-жанытма Ак калпагын баса кийип, калаанын өзгөргөнүнө таңыркай келаткан. Ананчы, өзгөрөт да, анда Прунзе эле, эми Бишкекпи, Быштакпы, иши кылып башкача болуптур. Болгону курусун – жазууларын түшүнбөйт. Машиналары да, кишилери да бөлөкчө болуп кетиптир. «Күп!» Бир убакта ал суу түтүктөрүн алып өткөндөр текшерип туруу үчүн атайын койгон чуңкурчага – орого түшүп кетти. Өзү да билбей калды кантип түшүп алганын. Ушунчалык сасык экен – «фу!». Таштанды толтура, табактай гана жерден асман көрүнөт. Буердин асманы да башка, киргилт, суз. Төбөдөн көз албайт, […]

Фото мелдеш башталды!

«Коом жанан Мен» сайты окурмандар арасында кызыктуу фото-сүрөттөр боюнча сынак жарыялайт. Эң алгачкылардан болуп Айтбүбү Орунбаева аттуу окурманыбыз уулу Азиреттин 5 айлык кезиндеги жана 5 жашка толгондогу устакан мүлжүп аткан берегидеги сүрөттөрүн жөнөттү… Айтбүбү Орунбаеванын соңунан Дастан Үмөттегин аттуу окурманыбыз төмөнкү сүрөттү жолдогон экен.

Махабат кайрыктары

Атахан КОЖОГУЛОВ ПОЭЗИЯ * * * Жүрөк жыргап күлкүсүн угат дагы, Эске келет элеси булактагы. Сүйдүм эле бир кызды суудай таза Бешинчиби, алтынчы класстабы? Түндү термеп, капыстан ооругандай Жаман түштү, жакшыга жоругандай, Көчөсүнө көп эле келип жүрдүм “Жолугам” деп умсунуп жолугалбай.

«Абсолют дух» жана көчмөндух

Чоюн ӨМҮРАЛЫ уулу Башы бул жерде: Кыргыз идеология уңгусу II бап Устаранын мизинде Оодарылган Дүнүйө… АРСТАНБЕК Все противоположности – тождественны… Гегель Көкүрөк аалам, Көк аалам Байланган жибин ким тааныйт КЕМге КЕҢ=ТЕҢдел, ОҢго СОЛ Айланган жигин ким тааныйт?.. Автор Метафизика башталган жерде диалектика өлөт. Кыска аралыктын кылычтай сабагы ушул: биз марксизмди, социализмди жерип атып, анын эң башкы күчтүү куралы – диалектикалык методун да таназар албай талаага таштадык. «Экономиканын өз закону бар, аны саясаттан сырт кылабыз» деген азгырыкты ээрчип экономикаңдын өзү чылгый саясат экенин […]

Сенин Аязатаң тирүүбү?

Элмирбек ИМАНАЛИЕВ  Аңгеме  Экөө бир нандын теңин жеп, курсактарын тойгузду да, жатып калышты. — Эртең… — Эмине эртең? — Эртең айтайынбы?… — Эминени-и? — Эртең атам келет. — Уктайсыңбы? — Уктабайм. — Анда мен уктадым. — Уктай бер. — Макул. — Атам ал-ма, сүт, то-олтураларды ап-ке-лет. Ал кучагын жайып, быйтыйган колдору менен көргөзүп жатты. Кызынын сөздөрү келиндин ызасын келтирди. Күйөөсүн акыркы жолу көргөнүн эстеди. Ал күнү карызга ун сурап базарга барганын, анан эле кокустан ылжып мас болгон күйөөсүн көрүп уялганын, […]