Эстүү колукту

Азербайжан жомогу Бу жарыкта абыдан ынтымактуу, бирине-бири ачуу сөз айтпаган эрди-катын жашаптыр. Күйөөсү эртеден кеч талаада иштесе, аялы жип ийрип, жамап-жаскаган үй тирлигинен бошобочу экен. […]

Оратор болчуларга сабак

ДЕМОСФЕН Аалам алптарынын арасынан адам оюна келбеген тырышчаак, көкбет, апендилик мүнөзү менен өзгөчө айырмаланган инсандар урку жөнүндө кеп кылууну туура көрдүк. Өздөрүн өздөрү адамзат тарыхына […]

Сүйүү

Сүйөм дейсиң жаш жигит, Шашпаа, шашпа, коё турчу… Билесиңби? Айтайынбы билгеним?.. Жыргалынан, кууралынан махабаттын ыйлаганым, күлгөнүм… Анда эмесе угуп алчы, кантип менин сүйүүлөрдөн күйгөнүм… Чындап  […]

Нуралы КАПАРОВ: В.И.Ленин жөнүндө ода

Бараткандай арга бүтүп, салалы деп жер менен жексен кылып, жарга түртүп, түп көтөрө түбүн копшоп көрүшкөндө В.И.Ленин козголбоду. Ары жөөлөп, бери жөөлөп, жалгыздады, кош колдоду. […]