Акылмандын ой нөшөр

Бальтасар ГРАСИАН (1601-1658), испан жазуучусу    Азчылыкка келгенде акылдуубуз, көпчүлүккө келгенде оомабыз. * * * Чычканга кебек алдырбаган сараң карышкырга келгенде алдырат. * * * Адам өмүрү пендечилик жорук-жосундар менен кармашып жүрүп өтөт.

Жокту убада кылган адам

ЭЗОП  Тамсил  Бир бечара ооруп калат. Акыбалы күндөн күнгө начарлайт, аны айыктырып алууга дарыгерлердин да көздөрү жетпейт. Ошондо ал кудайга жалынып-жалбарат: эгерде айыгып кетсе, жаратканга арнап жүз буканы курмандыкка чаларын айтат. Муну уккан жанындагы аялы сурайт: – Э ботом, сен анча буканы кайдагы акчаңа сатып аласың? Анда күйөөсү жооп бериптир: – Эй сен ойлойсуңбу, мен айыгып кетсем эле кудай-таала мен айтканды доолап келет деп?! Тамсил көрсөткөндөй, адамдар да колунан келбеген иштерди ооз жүзүндө аткарып коё беришет.

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Абысындар»

Аңгеме Район борборунан айылга келин алып келгендер  түн жарымда кетишти. Күйөө болгон киши жашы эбак алтымышты аркалаган, кемпиринен айрылып биртоп жыл бой калган эле. Эртели кеч бирин-экин малы, тамаркасы менен алектенген бу жоош-момун чал балдарына кемпир алам деп да айтпады. Бирок уулдары менен инилери  абышканын акыркы учурда чүнчүй баштаганынан улам, ага жубай табууну чечишкен. Эми  минтип ага кемпир эмес, кырктын кырына эми келген, бетинин кызылы кете элек келин туш болуп отурат. Жаш келинди адеп көргөндө абышка чочуп кетти. Мындай жаш […]

Балдар адабиятына конкурс жарыялайбыз!

«Коом жана Мен» сайты бөбөктөр үчүн акын-жазуучулар арасында адабий сынак жарыялайт! Сынакка ыр, жомок, тамсилдер кабыл алынат. Сынакка катышуучу авторлордун жаш курагына чек коюлбайт. Байге фондубуз 30 000 (отуз миң) сом. Адабий сынактын демөөрчүсү Жогорку Кеңештин «Өнүгүү» фракциясынын депутаты Алтынбек ЖУНУС уулу.

Саясаттын сыр сандык

Бүгүн – Дэн, эртең – Мао!  Кытай мамлекети биздин абалтан алакалаш коңшубуз. Ортодо оомал-төкмөл заман кечти. Манастан тартып канча бир кенже эпосторубузга дейре түгөндү десе андан түтөгөн, күнү өчтү десе мындан күчөгөн эл тууралуу эгерим ырдалып бүткөн эмес. «Кумурсканы көр, селди көр, кыжылдап жаткан элди көр» демекчи, улуу коңшубуз тууралуу билбегенибизди билип, билгендерибизди дагы арттырып бармак лаазым. Миллиардын мындай койгондо да, калган эки жүз миллиону эле Орусия калкынан ашып түшкөн, а бирок ошончо элдин өркөчүндө ошондой эле реформаны оодурбай алып […]

Нуралы КАПАРОВ: Мигранттар

ПОЭЗИЯ Күчүктөй пайда издеген кыйгач карап, үзүктөй калың чачын кыйгач тарап, дөбөттөй этти карай, эшектей чөптү карай жулкунган заман келди. Жондуулар жымыңдаган, кыйындар кымыңдаган, түлкүлөр жалпактаган, коркоктор жалтактаган, карыздуулар карыз издеп каргадай күнү-түнү салпактаган…

Дем алыш күндөргө театрлар афишасы

29-октябрь саат 12.00, 17.00 А.Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында Евгений Шварцтын «Дракон»  спектакли; 29-октябрь, саат 11.00дө Ч.Айтматов атындагы Улуттук орус драма театрында балдар жана чоңдор үчүн «Пеппи Длинныйчулок» жомогу; 29-октябрь, саат 18.00дө Ч.Айтматов атындагы Улуттук орус драма театрында француз драматургу Жан Коктонун «Человеческий голос» спектакли;