Ылганган ырлар

Олжобай ШАКИР    АКТРИСА  Сен жөнүндө ойлоп жүрүп асылым, жашаптырмын канчалаган жашымы. Көрелекмин о бир кездей күнүгө, ажар тамган кирпигиңи, кашыңы. Ошол күндөр нече жылдап баратат, эстутумум кээде жүрөк канатат… Унутайын дедим канча өзүңдү: үйбүлөмдө болбос үчүн жаракат. Токтоткомун сага жазган “Арзуумду”, балдарыма арнап ата парзымды. Ичте күйүт болсо дагы жашадым телегейим тегиз, бактым бар сындуу… Мына кайра оргуштаган булактай: мен далай жаш өргүп калган куракта капилеттен эстутумдан ойгонду тынч сезимдер, тээ качанкы убактар! Күйгөн сайын жаным сүйүү зарпына – […]

Улуулуктун жөнөкөйлүгү

Бүгүнкү көрөрмандардын көпчүлүгү окуя кубалаган жеңил-желпи мазмундагы фильмдерге азгырылып жаткан заманда кино өнөрүнүн дүйнөлүк классиги Ф.Феллининин картиналарына атүгүл искусствонун ушул жаатында билим алып жаткан жаштар да кызыкпай калгандыгын орустун эски муундагы бир режиссеру кейип айтканын кулагым чалган эле. Бул өңүттөн алганда Актан Арым Кубат тарткан «Свет аке» фильмин да атайын даярдыгы бар, «айсбергдин деңиз астындагы жетиден алты бөлүгүн» (Э.Хемингуэй), б.а. кинонун ичиндеги кинону көрө билгендер гана толук түшүнбөсө, аламандын бүйүрүн кызыта албай тургандыгы айныксыз чындык. Эл аралык жана дүйнөлүк бир […]

КАГАНАТ

Чоюн ӨМҮРАЛЫ уулу I БАП жана Уңгу тууралуу учкай кеп о.э. II БАПты ушул шилтемелерден табасыз III БАП (Көчмөндүктөн көчмөндухка) Кара журтум кайраттангын, Эл – Мамлекет заңын бузба. (Байыркы түрк жазуусунан. Элегештеги эстелик) Люди забывшие основы собственного общежития обречены на то, чтобы постоянно принимать поправки к собственным законам. Платон Содействие анархии является высшим, вернее, единственным преступлением против государства, ибо оно включает в себя все остальные государственные преступления… Гегель

Ойношчул аялдын сыры…

Жан ЛАБРЮЙЕР (1645-1696), француз жазуучусу  Биздин түбүбүзгө врачтар эмес, эмчи-домчулар жетет. * * * Ыйкы-тыйкы чала акылдан ырбайт. А акыл ашынган кезде, адам өзү эле ыйкы-тыйкыдан кача баштайт. * * * Бир ойнош күткөн аял өзүн-өзү ойсоке санабайт. Ойношторуна эсеби жетпей калганда гана ойсокелигин бираз моюндайт.

Биринчи устат

Каныбек ИМАНАЛИЕВ ГЕНИЙ ЖӨНҮНДӨ БАЛЛАДА  (Уландысы) Элдик адамдар менен кездешип, айылга келип жүргөн Жакшылык деген ырчыдан үлгү алгын деп чоң энеси насаат кебин айтат. Жакшылык деген ырчы чап жаак, чара баш, ар бир сөзү орундуу, эң таттуу адам эле. Кеби бычак менен чыртылдатып тилгендей курч. Тартынбай сөз сүйлөп, талыкпай ырдаган, таамайлап жөндү сындаган сынчы да экен. Оозун ачса эле адам жадагыс сонун сөздөр куюлуп турат. Отурганы очоктой, ажары айдай төгүлгөн, ар бир сөзү менен элди кубандырган, элдин шайыры, булбулу, кабак […]

Байыш

Калчоро КӨКҮЛОВ Аңгеме Байышты мончодон көрдүм. Карып калыптыр. Чачтарын ак аралап, жүзүнүн наары өчүп, баягыдай шайдоот күүсү жок. Мени тааныбады. Аны мен бакылдаган үнүнөн эле тааныдым. Ким бирөө менен мончонун далисинде сүйлөшүп атат. “Түкүнчө жок, баланчаны болсо өткөндө көрдүм” — деп адатынча мончого келип-кенткендердин дайын-дарегин айтып берип атат беркиге. Экөө кыйладан бери-бирге түшүп жүргөн мампаштардан окшойт.

Чыңгыз АЙТМАТОВ: «Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк…»

Кыргыз Эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен драматург Султан Раевдин маеги БАШСӨЗ ОРДУНА Чыңгыз Айтматовдун арабыздан о дүйнө салып, арабыздан кеткенине алты жылга чамалаш убакыт өтсө да анын элеси, руху кудум бүгүн да биз менен чогуу чаран жүргөндөй туюлат. Убакыт өткөн сайын ал ак кар, көк муз кетпеген Улуу тоонун чокусундай бийик, барандуу көрүнүп, анын ар бир сөзү өзүнүн улуулугун да, салмагын да, тереңин да, маанисин да кемитпей, мезгилдин эмес, замандардын уюткулуу оюна айланып барат. Чыңгыз Айтматов менен бул жолу жолугушууга […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Пальто»

Аңгеме «Мектепке бекер кийим келип, аны мугалимдер окуучуларга бербей өздөрү эле бөлүп алып жатыптыр» деген сөз айыл ичине заматта тарады. Мугалимдер менен «салгылашууга» айыл ичиндеги ургаачы аттуунун баары мектепти көздөй жеңин түрө  атырыла жөнөштү. Түштөн кийин мектеп алдына  аялдар гана эмес, кемпир-чалдардан өйдө толуп кетти. Кана-кана деген үндөр, бирин-бири түртүшмөйлөр, мектепке кирүүгө жол жок, эшикти  үч-төрт мугалим кайтарып турат. Сабактар токтоп калыптыр. Окуучулар жүрөт ар кайсы жерде чурулдашып. Мектеп ичинде  болсо бир класска кирип алган 10-15  мугалим эки мүшөк гумжардамга […]