Алыстагы мекендештердин сагыныч катын күтөбүз!

Урматтуу алыста жүргөн мекендештер! «Коом жана Мен» сайты «Мекендеш» аттуу рубрика астында МЕКЕН жөнүндө сагынычтуу, кусалуу маанайда жазылган каттарыңыздарды жарыялап турмакчы.

Тамсил: текенин чайы

Кара эчкиге баркы бар, Кайран Текең каркыбар. Буттан чалмай жагынан, Букарга кеткен даңкы бар… Кергиштеген түгөттүн Кере карыш сакалы, Керкиден курч макалы. Эриктирбейт эч кимди, Элге дайын чатагы…

Сербдер эмне үчүн эң кедей калк?

Серб жомогу Тээ илгери заманда дүйнө элдери өз ара бакыт бөлүшчү экен. Баары бирге кеп-келең куруш үчүн кең жайыкка чогулуп, кайсы калк эмне жактырып, эмне кааларын ортого салып чечмей болушат. Ошол кезеңдеги аалам паашасы гректерден сурайт:

Над пропастью

Ботокөз БЕЙШЕНАЛИЕВА Улуттук университеттин орус филологиясын кызыл диплом менен аяктап, мындан төрт-беш жыл мурда КМШ өлкөлөрү боюнча «Один мир – много языков» аттуу АУЦА уюштурган адабий сынакта биринчиликти жеңип алып лауреат болгон жайы бар. Ботокөз адабият астанасын кокусунан аттап калган да таланттуулардан эмес, атасы – акын Атахан Кожогуловдун тун кызы. Анын тырмак алды бул чыгармасы атайы жеңүүчүлөрдүн өзүнчө альманахына киргени маалым. Бүгүн «Коом жана Мен» сайты Ботокөздүн ошол чыгармасын кыргыз окурмандарына орус тилинде тартуулоону туура көрдүк.

Биздеги интеллигенция мамлекеттик масштабдагы калпычылар

Алым ТОКТОМУШЕВ (1947-2014.ж.ж.), акын жана публицист Кыргыз оппозициясы кыш чилдеде сыртка чыкпайт, казы-картаны кыя кесип жеп, күн жылуусун күтүп көнгөн. * * * Жээликкендердин жели жеңил чыгып, демиккендердин деми оңой басылат. * * * Коррупция кимдин болбосун көкөйүнө көк таштай тийген, атын укканда эле куйкасы курушуп, тиши кычырайт.

Сойкунун афоризмдери

Нинон де ЛАНКЛО  (1620-1706) Бул айым өз доорунда Франциядагы адабий салондордун бирине ээлик кылган сойку болгон.   * * *  Аялзатка арзууңду жеткиргенге караганда көбүрөк кылыктандырсаң, ычкырын тезирек чечет. * * * Кудай-тааладан суранарым, мени берешен адам кылса мейли, бирок берешен катын кылбасын.

Конкурска: Оюнчуктарды "эмдөө"

№3  Куурчагымдын бир буту, Кайда калды болду экен? Канаты жок чымчыгым, Кайда барып конду экен. Арабамдын дөңгөлөгү, Жерде жатат чачылып. Машинамдын эшиги жок, Оозу турат ачылып.

Акыры

Тайыздыкка коем унчукпай. Тереңдердин болом акыны… Толкундардай жээкте тумчукпай, Деңиз бойдон өлөм акыры. Кербездикке коем терикпей. Кең ааламдын мен акыны… Келбеске бир жанды кейитпей, Талаа болуп тынам акыры. Мерездикке коем наалыбай. Мейкиндиктин болом акыны… Булуттардай буулуп, агылбай, Мейкин бойдон өлөм акыры.