№3 

Куурчагымдын бир буту,
Кайда калды болду экен?
Канаты жок чымчыгым,
Кайда барып конду экен.

Арабамдын дөңгөлөгү,
Жерде жатат чачылып.
Машинамдын эшиги жок,
Оозу турат ачылып.

Мамалагым бир көзү жок,
Жиби жүрөт чубалып.
Ыргытам деп баарын топтоп,
Сыртка койдум чыгарып.

Эжем көрүп эскилерди,
Дарылайбыз кел деди.
Тигип, жамап, жууп тарап,
Оюнчукту «эмдеди».

АЙЖАМАЛ
Кичинекей Айжамал,
Упчу соргон баладай.
Кой десе да бармагын,
Оозго салат тажабай.

Татынакай жаш балдар,
Сорбогун кир колуңар.
Андан көрө конфет жеп,
Эстүү бала болуңар.

ЧАБАЛЕКЕЙ
Ачык турган терезеден,
Чабалекей кирди учуп.
Үйдүн боорун мекен кылып,
Үй салууда тырмышып.

Кыштай кынап саман кошуп,
Татынакай уясы.
Тукум таштап жөжөлөөгө,
Ашыгууда кыязы.

Бир күн эле эрте менен
Чыйп-чыйп деген үн чыгат.
Жем сураган балапанын,
Катат эне тумчулап.

Ата чымчык жемин ташып,
Уясына утуру.
Эне чымчык таптап багып,
Балапанын учурду.

АРСТАНДЫН ШААР АЙЛАНГАНЫ
Күпкүндүзү зоопарктан,
Чыгып кетти арыстан.
Темир капас эшиги,
Ачык калып капыстан.

Бейгам гана хан басыш,
Арстан аке баратат.
Жаныбардын төрөсү,
Сөөлөт күтсө жарашат.

Эмнегедир көчөдө,
Кымгуут түштү баарысы.
Тийбесе да эч кимге,
Качты жашы, карысы.

Бирөө чыкты жармашып,
Бийик кулач даракка,
Тамга чуркап бирөөсү,
Кечиккендей сабакка.

Чымчыктар да сайрабай,
Жашырынды уяга.
Коркконунан секирди,
Жылан, бака чылага.

Адамдар жок көчө ээн,
Жан жаныбар жашынды.
Кайтсам окшойт капаска,
Деди, башын кашынды.

Эч кими жок шаардагы,
Эркиндиктен зерикти.
Зоопарк шаңдуу эл толо,
Кайтамын деп ээликти.

Сынак шарты менен ушул жерден тааныша аласыздар.

P.S. Сынакка келип түшкөн чыгармалардын авторлору жана калыстар курамындагы төрт адамдын аты-жөнү сынак жыйынтыгына чейин эч жерде жарыяланбайт. Азырынча купуялык үчүн ар бир автор номер түрүндө гана белгиленет.

Аталган сынакка катышкан авторлор менен калыстар курамындагы адамдар туурасындагы маалымат сынактын жыйынтыгынан кийин гана коомчулукка жарыяланат. О.э. бул сынакка тандалган калыстар курамындагы мүчөлөр да азырынча бири-бирин тааныбайт…Балдар үчүн жарыяланган бул сынак объективдүү баасын алсын үчүн сынактын катышуучуларынын да, калыстар курамынын да аты-жөндөрүн ачыкка чыгарбоону туура көрдүк.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.