Бийлик канчалык тайраңдаса, анын тагдыры ошончолук опурталдуу

(1729-1797), англис публицисти, философ, тарыхчы   Реформа жасоого каражат таппаган өлкө жаңыны кой, эски реформаны калыптандырууга каражат таппайт. * * * Жаңылык киргизгенин реформа деп жар салгандар бар. * * * Дайынсыз эркиндик өзүнөн өзү дайынсыз жок болот.

Өнөрлүү үч уул

Француз жомогу   Бир кембагалдын үч уулу болуптур. Бой жеткен уулдарына атасы айтат: – Билим алууга аттанып, өнөр үйрөнгүлө. Тирликте колунан иш келбеген жан кор болот. Уулдары уядан учуп, көп жыл окушат. Бир күнү анан үйлөрүнө кайткандагы айтып тургандары: – Биз эми колубуздан иш келер кесип ээси болдук, адал наныбызды табууга жарайбыз.

Баш мыйзам «атасы», бери караң!

Чоюн ӨМҮРАЛЫ уулу ООГОН ОРДО Калк туткасы – Кан Элден Государство, добившееся сосредоточения всех усилий народа на едином хотя бы на один год, будет могущественно десять лет, государство, добившееся сосредоточения всех усилий народа на едином на десять лет, будет могущественно сто лет; государство, добившееся сосредоточения всех усилий народа на едином на сто лет, будет могущественно тысячу лет, а тот, кто будет могуществен тысячу лет, добьется владычества в Поднебесной.   Шаңлык Жаң төрөнүн китебинен (б.з.ч. 390-338). Теңирчилик дегенибиз диалектикалык удулунда дайыма […]

Капкара кийинген сулуу кыз, апапак кийинген сулуу аял (6-7-маек)

(1-МАЕК)  (2-МАЕК)  (3-МАЕК)   (4-МАЕК)  (5-МАЕК) —  Юдахинге кандайча кайрылып калдыңыз? – Константин Кузьмич менин окутуучум, менин профессорум болчу. Өзүң билесиң, КМУнун филология факультетин бүтпөдүмбү адегенде. Анан барып Госкинонун жогорку сценаристтик курсунан окудум. А киши бизге, кыргыз студенттерине 5 жыл кыргызча сабак берип, кыргыз тилин үйрөткөн. Кыргыз диалектологиясы боюнча окутчу. Ажайып адам эле, ажайып окумуштуу болчу. Гуманитармын дегендердин баары эле а кишини жакшы көрчү, көпчүлүгү ошо кишиден окушкан. Бүт өмүрүн, бүт ишмердигин Кыргызстанга байлады да. Өмүрүнүн аягына, б.а., көрүстөнгө кеткенге чейин Кыргызстанда жашап, […]

Улуу тоо

Ашым ЖАКЫПБЕКОВ Новелла «Эки адам тоого чыкса, бири көлчүктү көрөт, бири көлчүктөгү айды көрөт» Эл сөзү Менин таңкы салкыным Таластын керме тоосунун этек жагында Күркүрөөнүн башында кош чоку бар. Мен азыр ошол кош чокунун ортосунда ак мөңгүнүн салкынында отурам. Этектен бери эки саатча атчан жүрүп, зорго чыктым. Жаңы чыгып келгенде өпкөсүн кагып, тизелери титиреп турду эле, тору ат эми араң отко кирди. Чылбырын сүйрөп, суу жээгиндеги көк майсаңда жүрөт. Тайган чарчамак беле, шимшилеп жойлоп кетти. Мен алдагайда төмөн калган өрөөндү […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Тракторчу келиндер»

Аңгеме Адатынча ат үстүндө камчысын капшыра кармаган Канымбү  раис  түн катып  тракторчу келиндер түнөгөн талаадагы  чатыр кепеге шашып келатты. Кечээ эле бу бейбак катындарга кароолчу койбоду беле, түңкүсүн кайтарганга… Эзелим камчы салдырбаган  астындагы жоргосу да улам  карышкыр көргөнсүп жол ката үркүп,  раисти  бейжай кылды… Азим  кароолчу аты эле болбосо, басып келген бир жанга айбаат көрсөтө албаган,   оң жак колу да, буту да чолок, согуштан майып болуп келгенине  жыл айлана элек жарым жан эркек эле. Керээли кечке атырылта трактор айдап,  бу […]