Белорус жомогу

Жашоосу жарытпаган бир чал болуптур, карыган ити бар экен. Чал аны короосунан кууп ийет. Ит токойго качат, караса – тигинде карышкыр жатат. Карышкыр айтат: «Кел, мени менен жашайсың!»

Экөө бирге жашап баштайт. Кыналышкан экөөнүн курсактары ачып, бирдеңке жегилери келет.

– Бар, – дейт карышкыр итке, – эки жакты карачы, талаада жандык барбы!


Ит талааны карап келип айтат:

– Каздар жүрөт.

– Аларың ырыстуу олжо дейсиңби! – дейт кабагын чыткан карышкыр.

А ит болсо ачкалыгынан казды деле жегиси бар. Убакыт өтөт, карышкыр дагы буйрук берет:

– Кайра карап келчи, мүмкүн мал жындык көрүнүп калар.

Ит карап келип айтат:

– Чочколор жүрөт!

– Аларың да ырыстуу олжо эмес!

Чай кайнам убакыт өткөндөн кийин карышкыр дагы айтат:

– Жүгүр! Дабыш чыгып аткансыйт!

Ит жүгүрүп барып айтып келгени:

– Жылкы жүрөт!

– Эми барсак болот!

Карышкыр сууга чумкуп, кумга оонап, иттен сурайт:

– Укмуш болуп калдымбы? Таанылгыс болдумбу?

– Тири шумдук!

Экөө жылкыга жөнөйт. Карышкыр жылкынын как маңдайына жеткен кезде жонун күбүнөт. Көзүнө кум чачыраган жылкыны карышкыр кекиртектен алып жыгат. Экөө тоюнгандан кийин ит карышкырга айтат:

– Мен эми жырткычтыкты үйрөндүм, болду, өзүмчө кетем.

Ошентип кетип баратса, алдынан мышык кезигет. Ит айтат ага:

– Жүрү, мени ээрчи. Мен сага мал жегенди үйрөтөм. Экөө токойго жөнөйт. Ит мышыкты чакырат:

– Бар, – дейт мышыкка, – эки жакты карачы, талаада жандык барбы?

Мышык талааны карап келип айтат:

– Каздар жүрөт.

– Аларың ырыстуу олжо дейсиңби! – дейт кабагын чыткан ит.

Мышыктын тамак жегиси келет. Ит кайрадан буйрук берет:

– Даа кара! Мүмкүн мал-сал болуп калар.

Мышык карап келип айтат:

– Чочколор жүрөт!

– Аларың да ырыстуу олжо эмес!

Чай кайнам убакыт өткөндөн кийин ит ажылдайт:

– Жүгүр! Дабыш чыгып аткансыйт!

Мышык чуркап барып, чуркап келет:

– Жылкы жүрөт!

– Эми барсак болот!

Ит сууга чумкуп, кумга оонап, мышыктан сурайт:

– Укмуш болуп калдымбы? Таанылгыс болдумбу?

– Итирейип калдың! – дейт мышык.

– Жо!.. Тири шумдук болуп калдың дебейсиңби!

– Мия… болуптур, тири шумдуксуң.

Ит жылкынын маңдайына барбай, артына барат. Жылкы так ошол учурда итти как маңдайга тээп өлтүрөт.

Ошондо мышык айткан экен:

– Мына эми тири шумдук болду!

Кыргызчалаган О.ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.