Түлкү менен жылан

Авар жомогу Түлкү менен жылан дос болуп калышып, жер шарын кыдырмай болушат. Экөө далай токой аралап, далай тоо кесип, талаа-түздү аралап, акыры чоң жайык сууга келишет. – Кел эми, суудан сүзүп өтөлү, – дейт түлкү. – А мен чабак урганды билбейм да, – дейт жылан. – Кайгырба, досум. Мага оролуп ал, суудан өзүм өткөрөм.

Уильям Фолкнердин жазуучулук өнөрканасы…

Виргиния университетинин студенттери, окутуучулары менен аңгеме Суроо: Готорн өмүрүндө оң каармандын образын түзө албаптыр. Анткен менен ал түзгөн терс каармандар чыгармачылык залкарлыгынын өзөгү болуп калды. Мындан биз, оң каарманга караганда терс каармандын образын оңой деп ойлосок болобу? Жооп: Бул, жазуучунун кулк-мүнөзү, таалим-табитине эле эмес, дегеле адамдык табиятына байланыштуу болсо керек: дүйнөнүн жарык жактарынан көрө, караңгы жактарын чындыкка сыярлык, турмуштагыдай ишенимдүү сүрөттөө жеңил. Суроо: Мистер Фолкнер, жазуучу болуш үчүн жогорку билим, сөзсүз, керекпи, же?..