«Элүү жылда эл жаңы» дептир байсалдуу кыргыз. Арийне, кыргыздын профессионал жазма адабияты калыптанган күндөн бери орус жана дүйнө адабияты, атургай Чыгыш адабияты орус тили аркылуу которулуп келсе, эми минтип дүйнөнүн булуң-бучкагында жашоо кечирген кыргыз тукуму бөтөн элдердин маданиятына сиңишип, тилин үйрөнүп аткан доор. Бүгүн биздин аяптоор кубанычыбыз – дүйнө элдеринин адабиятын түп нускасынан кыргыз тилине оодаруу мүмкүнчүлүгү кеңиди.

«Коом жана Мен» сайты көзжарганына кубанган күйөрмандарыбыздын саны күндөн күнгө арбыган сайын; бизге ылым санаган авторлор да көбөйүүдө. Алардын бири, алыскы Прага шаарында жашаган белгилүү публицист агабыз Амирбек УСМАНОВ Патрисия Маклахлан (Учурда белгилүү балдар жазуучусу – А.У.) менен Эмилия Маклахлан Чаресттин (Патрисиянын кызы) «Сен туулгандан мурда» аттуу чакан аңгемесин англисчеден которуп жөнөткөнүнө кубанычтабыз.

Ушул саамалыкты улай: чет элде жүргөн башка мекендештерибизден да дүйнө элдеринин өрнөктүү чыгармаларын кыргыз тилине которгон эмгектерди күтөбүз.

Патрисия Маклахлан, Эмилия Маклахлан Чарест

Балдар үчүн аңгеме

Сен келгенден мурда дарыя боюнда менин төрт айбандуу үйүм болгон. Кызыл кайыгым бар эле. Мен кайыкты калап, дарыя менен төмөн көздөй баратканда чабалекейлер өйдө-ылдый учушуп, чиркейлерди кармап жешчү.

Сен келгенден мурда менин багым болгон. Бакта көк ипомея менен кызыл цинния гүлдөрү жана боз дубалдын түбүндө кырмызы лаванда өсчү. Түнкүсүн канатын жайган көпөлөктөй болуп, менин айгүлүм бир түнгө гана апакай гүлүн ачар эле.

Сен туулгандан мурда менин София деген мышыгым болгон. Ал кээде муңайып жакшы болуп калчу. София бир күнү удаа-удаа үч бала тууду. Алардын өңдөрү боз, кара жана сары эле.

Менин Руди деген итим да болгон. Руди тыйын чычкандарды кууп ойногондон кийин жаныма келгенде, мен аны дүйнөдөгү эң сонун кумайык деп мактачумун. Ал чын эле жакшы ит эле.

Сен келгенден мурда мен жасаткан жыгач уяда кардинал, торгой жана көктеке деген чымчыктарым болгон. Багыбызда ала чыйрчык жана көгүчкөндөр да жашаган.

Сен келгенден мурда мен желбешикке жатып алып, китеп окучумун. Астыма жууркан төшөп, башыма жаздык коюп алчумун. Кээде мен күнү бою китеп окуганмын. Түндө китеп окуу үчүн фонарь жана жүзүмдөй сүйрү майда лампочкалары зымга чырмалган чок чыракты жагып алчумун. Чок чырак жылдыздай жаркырап турчу.

Сен келгенден мурда мен музыка укканмын. Атаң мага гитара ойноп берген. Ал өзү жазган ырларды гитаранын коштоосунда аткарганда, мен боорум эзилгенче күлчүмүн. Ай кээ күндөрү кызгылт, анан сары, анан барып ак болуп чыкчу. Ошонон кийин сен төрөлдүң. Мурда мага таандык бардык нерселер азыр эми сен үчүн.

Сен дарыянын акканын көрсөң болот. Сен кызыл кайыкты айдасаң болот. Сен айгүлдүн гүлүн ачканын көрсөң болот. Мышык сени күлдүрүп ойнойт. Ит сени күзөтөт. Сен китеп окусаң болот. Каалсаң күн бою, кааласаң узун түндө да китеп оку. Атаң  сени уктасын деп ырдап берет. Жана сен айдын обол кызгылт, анан сары, анан ак болуп чыкканын көрсөң болот. Мен мурда менде бардык нерсем бар деп ойлойт элем. Азыр да ошентип ойлойм. Себеби сен барсың.

Англисчеден кыргызчага которгон Амирбек УСМАНОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.