Назым ХИКМЕТ: «Мен сенден мурда өлүштү каалайм»

Мен сенден мурда өлүштү каалайм. Кеткендин аркасынан келген Кеткенди табат деп ойлойсуңбу? Мен антип ойлобоймун. Эң жакшысы – мени күйгүзүп, бөлмөңдө мештин үстүнө коёрсуң, ичине […]

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (1-маек)

ӨНӨРКАНА Лилиан РОСС  Америкадагы ашкан улуу романист, нары чакан аңгеменин жетик чебери Эрнест Хемингуэй эле болсо керек… Ал киши Нью-Йоркко анда санда гана болбосо, көп […]

Ынтымак сыры

«Ынтымак сыры» аталган бул китепте Кыргыз Республикасында жашаган көп улуттуу элдердин ортосундагы достук мамиленин маанилүүлүгү чагылдырылган. Балдар бири-бирине жана жаратылышка аяр, камкор мамиле кылганда гана жакшы […]