Урматтуунун урматтуусу

Англис жомогу Адептүү кыз чычайган сылаңкорооз джентельмендин үй кызматчысы болуп калат. Үй ээси кыздан сурайт: – Мени эмне деп чакырасың? – Сизге кандайча кайрылганым ыңгайлуу, сэр? Кожоюн же мырза дейинби? – Мага «урматтуунун урматтуусу» деп кайрылууга тийишсиң. Ал эми могуну эмне дешиң керек? – өзү жатчу керебетти көрсөтөт. – Керебет же төшөнчү десемчи, сизге кандай дегеним ыңгайлуу, сэр?

Назым ХИКМЕТ: «Мен сенден мурда өлүштү каалайм»

Мен сенден мурда өлүштү каалайм. Кеткендин аркасынан келген Кеткенди табат деп ойлойсуңбу? Мен антип ойлобоймун. Эң жакшысы – мени күйгүзүп, бөлмөңдө мештин үстүнө коёрсуң, ичине бир кумаранын. Кумара айнек болсун, тунук бир айнек болсун, ичинен мен көрүнгөндөй… Марттыгымды түшүнөсүң: баш тарттым топурак болуштан, баш тарттым гүл болуштан, сенин жаныңда калыш үчүн. Ошентип күл болом да жашаймын жаныңда сенин. Кийин сен өлгөнүңдө кумарама келерсиң. Ошентип бирге жашайбыз, күлүмдүн ичинде күлүң, анан бир жүдөө келин, же бир кайырсыз небере бизди ал жерден […]

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (1-маек)

ӨНӨРКАНА Лилиан РОСС  Америкадагы ашкан улуу романист, нары чакан аңгеменин жетик чебери Эрнест Хемингуэй эле болсо керек… Ал киши Нью-Йоркко анда санда гана болбосо, көп келүүчү эмес. Аялы жана тогуз кызматкери менен Гаванадан тогуз чакырым алыс Фринк Виджиа фермасында эч жакка чыкпай, узак жылдардан бери жашап келе жатат. Карамагында 52 мышык, 16 ит, 200гө жуук көгүчкөн, 3 ую бар. Нью-Йоркко болсо, жол үстү гана тие кетүүчү. 1949-жылдын аяк ченинде Хемингуэй Европага баратып, Нью-Йоркко бир нече күн аялдады. Мына ушул учурдан […]

Ынтымак сыры

«Ынтымак сыры» аталган бул китепте Кыргыз Республикасында жашаган көп улуттуу элдердин ортосундагы достук мамиленин маанилүүлүгү чагылдырылган. Балдар бири-бирине жана жаратылышка аяр, камкор мамиле кылганда гана жакшы маанай өкүм сүрүп, жашоо көңүлдүү, кызыктуу улана тургандыгын баяндайт. Китеп башталгыч класстын окуучуларына жана тестиер балдар үчүн ата-энелер менен бирге окууга арналат. Автору: Кендирбаева Догдуркүл Бишкек 2016

Чырбаш балбан

Калчоро КӨКҮЛОВ Аңгеме Чырбаш тулку бою коргошундан куйгандай болгон чымыр киши. Бою да узун. МТСте темир уста болуп иштейт. Качан барба маңдайынан мончоктоп тер кетип, дөшүдөгү темирди камырдай ийлеп атканын көрөсүң. Келбетинде анык балбандын сүрү бар.  Ошондонбу, Чырбаш менен тамаша айтышып, теңтушсунуп азилдешкен кишини мен көргөн эмесмин. Кокус ачуусуна тийип алып, “бөөдө өлүп калбайлы” деп жүрөксүшсө керек да. Балкачысы Токтосун деген неме. Анын деле сөөлөтү бир топ. Тааныгандар аны “Токтосун таз” деп коюшат. Башы жалтырап, жыргаган чачы жок. Тамашанын сазайын […]

Конкурска: Жапакеч кыз

№5 Балдар үчүн эки көшөгөлүү жомок Катышуучулар: Абышка — Нураалы Кемпир — Асылгүл Бермет — кыздардын улуусу Седеп — ортончусу Айкан — кенжеси Мастан кемпир Окуя токой четиндеги эски алачыкта өтөт. Алачык четинде айдалган жашылчалар – картөшкө, пияз, сабиз, жүгөрү ж. б. у. с… Чал-кемпир дыйканчылык менен үч кызын багып келаткан абыгерлер. Экөө бир күнү «кыздарыбыз чоңоюп калышты, эми бизге кимиси күйүмдүү болор экен» деп сынамак болушат. Улуу кызы Бермет 15; Седеп 13 жаштарда. Айкан болсо 9 жашар тестиер. Кыздар […]

Фаризат Асанкалиева: "Мен сүйгөн сирень"

МЕН СҮЙГӨН СИРЕНЬ Көздөрдү сүйүнтүп гүлдөрү, Мен сүйгөн сирендер гүлдөдү. Жүрөктө калды го унтулбай, Ал жаздын кайрылгыс күндөрү. Эсимде ошондо келгениң, Бир кучак сиренди бергениң. Жытына магдырап, эзилип, Бакыттын гүлдөрүн тергемин… Жыттаймын жытынан аңкыган, Жытынан бүт денем балкыган. Биз неге биргелеп сүзбөдүк? Сүйүүнүн деңизин чалкыган. Жаз келди, жапжашыл жайнаган. Сирендер гүлдөдү кайрадан. Жалгыздап жол улайм өзүңсүз, Турмушта түйшүгү кайнаган.. Жаштыктын жылдыздуу түндөрү Жыпар жыт сирендин гүлдөрү, Эстедим, эстегин сен дагы, Мен сүйгөн сирендер гүлдөдү…