МЕН СҮЙГӨН СИРЕНЬ

Көздөрдү сүйүнтүп гүлдөрү,
Мен сүйгөн сирендер гүлдөдү.
Жүрөктө калды го унтулбай,
Ал жаздын кайрылгыс күндөрү.

Эсимде ошондо келгениң,
Бир кучак сиренди бергениң.
Жытына магдырап, эзилип,
Бакыттын гүлдөрүн тергемин…

Жыттаймын жытынан аңкыган,
Жытынан бүт денем балкыган.
Биз неге биргелеп сүзбөдүк?
Сүйүүнүн деңизин чалкыган.

Жаз келди, жапжашыл жайнаган.
Сирендер гүлдөдү кайрадан.
Жалгыздап жол улайм өзүңсүз,
Турмушта түйшүгү кайнаган..

Жаштыктын жылдыздуу түндөрү
Жыпар жыт сирендин гүлдөрү,
Эстедим, эстегин сен дагы,
Мен сүйгөн сирендер гүлдөдү…

* * *

Каякка барарымды билбей турам,
Жүрөгүм салмактанат бир башкача.
Жалгыздап басып жүрүп ойго тунам,
Сезимдер бийик эле эң таптаза…

Эмнеге жаман ойлоп мен жөнүндө,
Эмнеге жаман сөздү айттың мага?
Чындыктар айланды го бүт төгүнгө,
Жүрөктө пайда болду жаңы жара.

Ардагым, асыл жарым боло албадың,
Ооматтуу бийик тоого коно албадың.
Жүрөгүм төшөсөм да бут алдыңа,
Мен сенин көңүлүңө толо албадым…

 

* * *

Тамчылары сүйүү ырын шыбырап,
Таң атканча жамгыр жаады дыбырап.
Терезеден коюу түндү карадык,
Жүрөгүбүз бир башкача тыбырап…

Жолуккансың мага бакыт кушундай,
Бактыбызды кармап калдык учурбай.
Күбө болуп биздин тунук сезимге,
Ошондо да жамгыр жааган ушундай.

Жазгы жамгыр жанга жагым мынчалык,
Биз экөөбүз жамгыр ырын тыңшадык.
Сагынычым, кусалыгым төгүлүп,
Жүрөгүм да калды бүгүн тынч алып.

Жаагын жамгыр, жаай бергин себелеп,
Сүйүү бергин сүйүүсүзгө эселеп.
Сүйүү таптым сенин тунук тамчыңдай,
Жашоо мага бир башкача керемет.

 

ТУЮП ТУРАМ…

Мен сенин жүрөгүңдүн ыйлаганын,
Алыста жүрсөм дагы угуп турам.
Жай бербес жан-дүйнөңдүн дүрбөлөңүн,
Жабыгып, жапа чегип туюп турам.

Бир келген тирүүлүктүн жолдорунда,
Белгисиз бир сүйүүгө байландыңбы?
Мээримсиз сүйүктүүңдүн колдорунда,
Капаска түшкөн кушка айландыңбы?

Эркиндик эңсеп кээде көктү карап,
Канатың каккылайсың билип турам.
Андайда мен да сендей көптү самап,
Жүрөктү канжалатып тилип турам.

Чынжырга байлангандай бир бутуңдан,
Уча албай мен тарапка сабыласың.
Жашоодо айрылгандай бир кутуңдан,
Муңканып, мени көп-көп сагынасың.

Башыңа бакыт болуп кондум эле,
Жолуңа жарык болуп күйдүм эле.
Мен дагы бир бактылуу болдум эле,
Мен сени бир башкача сүйдүм эле…

Кейибе, боорум толгоп аяп турам,
Канткенде бул азаптан куткарамын.
Жыгылсаң сүйүүм менен таяп турам,
Жолуңдан караңгыны кууп саламын,
Кара такты жүрөгүңдөн жууп саламын!

Мен сенин жүрөгүңдүн ыйлаганын,
Безенип, бейпайланып туюп турам…

 

ЖАРООКЕРИМ

Сени менен кандай күндөр өтсө да,
Анын баары маңдайыма жазылган.
Жамандары көңүлүмдөн өчсө да,
Жакшылары чыкпай жүрөт жадымдан.

Жароокерим, жалжылдаган көзүңдөн,
Мен өзүңдү бийик койдум өзүмдөн.
Аппак сүйүүм жалгыз сага арналып,
Ак нур болсун жалгыз сага төгүлгөн.

Жакшы ойлорду ойлодум сен жөнүндө,
Жакшылыктар келсинчи деп артынан.
Жароокерим, менден такыр бөлүнбө,
Ооруп жүрөм махабаттын дартынан.

Жакшы күндөр тагдыр бизге буюрган,
Жашай берет жүрөктөрдө түбөлүк.
Жалгызымдай, жакынымдай туюлган,
Жароокерим, дайым бирге жүрөлүк.

 

КАЙРЫЛУУ

Каралдым, кайсы бирин айтам сага,
Бул турмуш сылаган жок пешенемден.
Антсе да өзүмө-өзүм кайрат айта,
Үзүлбөс үмүттөргө жетеленгем.

Ар күнү өзүмө-өзүм кайрат айтып,
Ар күнү ийгиликке умтулганмын.
Кээ күнү тулку бойдон кайрат кайтып,
Белгисиз бир жолдордо унтулганмын.

Сага да эмне дешти билбей турам,
Көңүлүм көптөн бери чөгүп жүрөт.
Маанисиз сөздөрүңдөн кирдей улам,
Көөдөндө билинбестен сыздайт жүрөк.

Сени да түшүнө албай койдум эч бир,
Эмнени каалайсың сен деги менден.
Өзүңсүз жан-дүйнөм да болду жакыр,
Сүйүүнү күтүп жүрөм жалгыз сенден.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.