Чычкандарды алдаган мышык

Авар жомогу Мышык бир күнү эле Меккеге барып Алланын алдында өз күнөөсүнөн арылууга аттанаарын жар салат. Чынында анын моюнга алаар күнөөсү көп болчу, өзгөчө чычкандардын алдында. Мышык анан «чычкандарды жебеймин, атургай жонума минип алышса да тийбеймин» деген имиш таратат. Бул кабар чычкандардын паашасына да жетет. Пааша сүйүнөт – «мышык өз күнөөсүн моюндаса, ырас жаныбыз жай алат экен». Ал анан мунун чын-бышыгын билмекке эки жаш чычканды мышыкка жөнөтөт.

Алтайды алкоо

Бронтой  БЕДЮРОВ  ЖЕР, СУУГА ГИМН Салт боюнча жазда, тодош уруусу ыйык тоо Бабырганга сыйынууга чыкканда, элдин атынан кадырлуу карыя Бан-Бушалдайдын айтканы: Оо, касиетиңден айланайын улуу тоо Ала-Бабырган, Ала-Бабырган, Кут төгүлгөн берекеңен, Ала-Бабырган, Ала-Бабырган! Үзөңгүсү үзүлбөстөн кагышкан Жаңы жылды мейкининде жаңырткан, Ала-Бабырган, Ала-Бабырган!

«Бала» капуста

Аңгеме Төрт жашар Мейкин чоң энеси менен бирге көчөгө сейилдеп чыгууну  жакшы көрөт. Бүгүн жолдун жээгинде зым тор менен тосулган чакан бакчада өсүп келаткан капустаны көрдү. Капустанын делдейген чоң жалбырактарынын ортосунда кичинекей тоголок түйүлдүк жатат. — Капуста бала тууптур! — деп чоң энесине кубанычтуу сүйүнчүлөдү Мейкин.