Шамал бир улуйт, кайрадан дымыйт

* * * Айланам туман. Арсар ой турам. Алдымда жолдон адашып улам… Шамал бир улуйт, кайрадан дымыйт. Мен барар дарек – турган бир терек. Кыш келип бирок кыйылса керек. Жок башка белги: жоготтум ченди. Көктөгү ай да көрүнбөйт кайда? Түн менен туман түгөттү айла! Кайра артка болжоп, кайтаар же жол жок… 25.01.15-ж.   * * * О, Жараткан бер азапты башыма, азабыңды көмөйүн көз жашыма. Буюрсаң да мейли мага күйүттү, буюргандай жакшы тилек, үмүттү. Күйүнүчсүз сүйүнүчүң болобу, күйүт тартыш керек […]