Каныбек ИМАНАЛИЕВ: «Кет Бука»

АҢГЕМЕ … Комуз күүсү тээ бийикте бүркүт каалгып учкандай созулуп барып, жай жүрүштө салмактуу чыкты. Өкүмдар эми баштагыдай көзүн ачып-жумбай көңүл коюп, комуз дилин билип, […]

VIII кылымдагы кыргыз ажосунун айкели Ши-Ан шаарында

Макелек ӨМҮРБАЙ Кыргыз элинин тарыхы эң эле узун экени жазма тарыхтан ишенимдүү көрсөтүлүп келет. Ал кыргыздын бийлик курган тарыхы да санактан мурдагы 200-жылдарда кагаз бетине […]