№7

Бул жомок илгери эмес, кийин эле болуптур. Чоң атам айтып берди. Чоң атамдын жомогун магнитофонго жазып алдым, минтип айтып берди ал:

Короодогу кумда кичинекей Адил өзү жалгыз ойноп жүрдү. Деле өзү менен өзү сүйлөшсө – киши. Каадаланып да машине оюнчугу менен кадимки айдоочуларча кыймыл кылганычы. Чоң энеси үйгө кир дегенине көнөр эмес.

Адил оюндун кызуусуна киргенде дыбырап жамгыр башталды. Артынан тыпылдап мөндүр төгүп берди. Адил асманды тиктеп аңкайды. Асмандан апапакай, майда-майда жаап аткан нерселер анын көзүнө топ сыяктуу көрүндү. Кармап көрдү – чын эле топ экен. Таш сыяктуу катуу да эмес, жумшак да эмес. Демек топ да бул, ичи жел да… Болгону майда топтор экен. Асмандан жерге түшкөн топтор да ушинтип тоголонот эмеспи. А таш болсо тоголонбойт да. Ал түшкөн жеринен жылбайт эмеспи (Адил ушинтип түшүндү).

Сүйүнгөнүнөн үйгө жүгүрдү.

– Чоң эне-е! – деп кыйкырды. – Асмандан топ жаап атат. Көөп топ экен. Басчы, бол эми! – Чоң энесин шаштырды.

Чоң энеси бир кепичин тапса, экинчисин таппай, акыры бутуна илинген кепичинин апкытын жапшыра башып сыртка чыкканча калдастады.

– Эмне шумдукту айтып атасың? – деди чоң энеси келмесин ичинен күбүрөнүп. – Асмандан да топ жаачу беле, жараткан алла!

– Топ деп атам го, чоң эне! – деди чебелектеген Адил.

Бала асмандан жааган мөндүрлөр бир заматта тып токтогонун көрүп, арманда калды. Жамырап жааган топторду өзүнөн башка киши көрбөй калганына ичи тызылдап баштады…

– Канакей топ жааганы?

– Мына! – Адил алаканына уучтап алган мөндүрлөрдү чоң энесине көрсөтмөк болду эле, бирок анын алаканында тып-тып тамган суудан бөлөк эч нерсе жок эле.

Кенедей Адил чоң энесин тилдеп ыйлап ийди:

– Тезирээк чыкпайсыңбы анан…

Сынак шарты менен ушул жерден тааныша аласыздар.

P.S. Сынакка келип түшкөн чыгармалардын авторлору жана калыстар курамындагы төрт адамдын аты-жөнү сынак жыйынтыгына чейин эч жерде жарыяланбайт. Азырынча купуялык үчүн ар бир автор номер түрүндө гана белгиленет.

Аталган сынакка катышкан авторлор менен калыстар курамындагы адамдар туурасындагы маалымат сынактын жыйынтыгынан кийин гана коомчулукка жарыяланат. О.э. бул сынакка тандалган калыстар курамындагы мүчөлөр да азырынча бири-бирин тааныбайт…Балдар үчүн жарыяланган бул сынак объективдүү баасын алсын үчүн сынактын катышуучуларынын да, калыстар курамынын да аты-жөндөрүн ачыкка чыгарбоону туура көрдүк.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.