Барабан дүңкүлдөгөн жерде сыбызгыган чоор үнү угулбайт

МУСУЛМАН САНАТЫНАН СААДИ (1203 же 1210—1292 ж.ж. аралыгы), перс акыны жана даанышман Адатта, арстанды эшектен жогору коюшат, бирок адамга кол салган арыстандан көрө кулагы узун […]

Төкмө ырчылардын дымагы жана сынагы (3-макала)

1-МАКАЛА           2-МАКАЛА Учурда ашкере саясатташкан коомубузда сын айтуу жөрөлгөсү бир гана саясый чөйрөдөгүлөрдүн дарегине карата айтылганы болбосо, чыгармачыл жана илимий […]

Кыргыздардын теги кытай жазма булактарында

Макелек ӨМҮРБАЙ Түрктөр[1] менен тектештиги Кытайдын биздин санактын IV кылымынан VII кылым аралыгындагы «Түндүк тарыхы» (北史) менен «Жов наама» (周书) аттуу тарых китептеринде Түрктөр менен […]

Эл чыныгы журт башысыз жок болуп кетет

Тимур ЗУЛФИКАРОВ (1936-ж), москвалык тажик акыны ОЙ СЕРП Төбөл болуп туулуш керек. Бул жазуучулук же пайгамбарлык касиеттей эле сейрек касиет. Мен дайыма кайталайм, кайсы бир […]