Кошуналар тууралуу

Түрк жомогу Болгонбу, болбогонбу, жашаганбы, жашабаганбы, иши кылып бул бир жакыр аял жана анын бой жеткен кызы Дария тууралуу. Ошол Дария кыз ар кимдин ишин кылып, эптеп акча таап, жанын бакчу экен. Бул жолу да бирөөнүн килемдерин согушуп, анын берген жыйырма парасын бекем катып үйүнө келет. Ошол убакта сырттан лөлүлөр кирип калат да кызга кайрылат:

Дүйнө уктап жатканда

Памела Дункан Эдвардс Британияда туулган, бирок чейрек кылымдан ашык убакыт АКШда жашаган балдар жазуучусу. Учурда китеби эң көп сатылган авторлордон. Ал Британия жана Кошмо Штаттарда басылып чыккан балдар үчүн жазылган 40тан ашуун сүрөттүү китептердин автору. Биз сунуш кылып жаткан«Дүйнө уктап жатканда»китепчеси обол 2010-жылы сатыкка чыккан. Памела Дункан Эдвардс Кичинекей уйкучу, кел жаныма ыктагын. Бак башында уямды таштап коюп учкамын. Көрөлү бир керемет бу дүйнөнүн бүт жагын: Дүйнө уктап жатканда. Ачып коюп терезең, кучак жайып күткүнүң, Канатыма отуруп, буттарыңды бүккүнүң, Түнү […]

Рюноскэ АКУТАГАВА: «Эргежээлдин экимети» — 2

Жалганчы Каратып туруп калп айткан аялды билер элем. Ал баарынан бактылуу болчу. Бирок ал чыпчын айтып атса да, билгендер калп айтат деп койчу. Анткени ал калпты кынабына келтирип, көркүнө чыгарып айтар эле. Аны жакшы билген аккөз, көккөздөр анысын эң кайгылуу трагедиясы катары карачу. Кайрадан ошо жөнүндө Бардык художниктер сыяктуу эле мен да калпты катырам. Арийне эчкачан артынан кууп кеткен эмесмин. А ал болсо те, атамзамандагы калпын азыр эле айтып аткансып эсине тутуп жүрөр эле. Кайрадан ошо жөнүндө Канчалык каңырык түтөсө […]

Конкурска: Кейиштүү суроо

№8 Кечке маал. Эшик кар. Келе жатсам жумуштан. Кара жолдо үч бала, Каткырышып турушкан. Жакындашсам аларга, Жалынгандай үн чыгат. Топто күчүк. Топ кылып тебишсе, ал кыңшылайт…

Ырысбай АБДЫРАИМОВ: «Ак көйнөкчөн Көкө баатыр»

Аңгеме Аткан таңдын кеч кирмеги, алоо оттун өчмөгү, башталган иштин бүтмөгү, шилтенген кылычтын баш кесмеги, көз кызарта кумарланткан чоктой гүлдүн өңдөн кетмеги бар. Томолок жер, нуру өчкүс Күндү атам замандан бери айланып келаткандай жашоонун кайталанганы кайталанган. Муну эч бир пенде токтото албас, антейин дегени мезгил шарына такаат кыла албас. Кокту-колоту, адыр-ойдуңу жанга дабаа дары чөп, акактай тунук сууга мол, абасы таза тоо этегиндеги айылды байыр туткан Көкө ата-энесинен эрте ажыраган. Алардан арткан дүйнөсү кемип, төшү түктүү жер бети нечен жаңырса […]

Лайли ҮКҮБАЕВА: «Осмонаалы Сыдыковдун эмгектери – баа жеткис адабий мурас»

АЛГЫ СӨЗ Кыргыз элинин туңгуч агартуучуларынын бири, санжырачы, кыргыз жазма тарыхынын негиздөөчүсү Осмонаалы Сыдык уулунун «Мухтасар тарих Кыргызиа» (1913), «Тарих кыргыз Шадманиа» (1914) китептеринин Уфа шаарында жарык көргөнүнө 100 жылдан ашык убакыт болуптур. Бул эки эмгек Осмонаалы кызы Бүбүштүн көп жылдык аракетинен кийин 2014-жылдын май айында «Турар» басмасынан кайрадан басылып жарык көрдү. (Кыргызстанда биринчи жолу «Тарих кыргыз Шадманиа» Кыргыз санжырасы. 1990-жылы чыккан) Китеп жарыкка чыгары менен Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин жетекчилигинин колдоосу менен Осмонаалы Сыдыковдун өмүрү, эмгектери боюнча университетте республикалык илимий-практикалык […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Өрүк-эне»

Аңгеме Таң үрүл-барал аткан маалда  оромолун  ээгине чейин ороп байлап алган  аял короосундагы чоң өрүкзарда  ары-бери чуркап, отура калып, тура калып   бак ичинде жаналакетке түшүп атты.  Өрүк дарактын  ар биринин түбүнө от жагып, түтөтүп, дүт коюп жүрөт. Бак ичин каптаган түтүнгө какап-чакап, жөтөлгөн   аял дагы эле  өрүкзарда  чар көпөлөк болуп айланып чуркай берди. Өрүкзарын минтип коюу түтүнгө  аластап жан талашкан аял башына оор алаамат түшкөндөй өзүнчө эле буй салып алган. Улам-улам өрүктөрдүн  гүлдөп турган бутактарын, ага жабышкан калың карды тиктеп, […]