Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Ал & тын»

Аңгеме Дарыя жээгин бойлото жайгашкан узун айылдын шалыкерлери жай бою там үстүндө укташат. Шыйпыры жок жалпак там үстү салкын, чиркейи аз, баарынан да коргонго түнүчүндө биротоло ээлик кылып алган  бакылдаган бака үнүнөн оолак. Дарыянын шоокуму менен кошо келген жагымдуу шамал жаздыкка баш койгон кимди болсо да уйкуга жетелейт. Бир көчөдө катар салынган үйлөрдө бири-бирине бир ата, эки ата өткөн туугандар жашачу. Буларды айылдыктар «байлар мааласи» деп коюшчу. Совет өкмөтүнө чейин бул жерде Нурмат, Нармат, Эрмат, Кошмат, Баймат  деген беш  бир […]

Оливье ТАЛЛЕК : «Койлордун падышасы Луис I»

Жомок «Мага эмне жакшы болсо, ал менин элиме жакшы». Луис I Бороон-чапкындуу бир күнү Луис деген кара бышты койлордун падышасы болуп калды жана ал Луис I деп аталды. Луис I менде  эң алды менен падыша катары койлорду башкарганга таажым болушу керек деп ойлоду. Жана отуруп алып адилеттүү бийлик жүргүзүү үчүн өз тактым болушу шарт, себеби бийлик жүргүзүүдө адилеттик баарынан маанилүү деп ойлоду ал. Анан падыша түнкүсүн кандай эс алганын жалпы журт билип туруусу үчүн падышада чоң кенен керебети болушу абзел. […]