№11

Атабыз аткан токуган,
Ат жабдыкты билели,
Азамат болуп чоңоюп,
Алкынтып күлүк минели.

Адегенде азоонун,
Башына НОКТО катылат.
Жылмышып баштан чыкпаска,
САГАЛДЫРЫК тагылат.

Ноктого ЧЫЛБЫР уланып,
Ат МАМЫга байланат.
Алкынган күлүк жоошуп,
Азоосу бир ай жайланат.

Андан соң аттын башына,
ЖҮГӨНДҮ  кайыш катабыз.
ООЗДУКту  кемиртип,
ТИЗГИНди жалга артабыз.

ИЧМЕЛИК деген кийизди,
Ат жонуна салабыз,
Үстүнө болсо ТЕРДИКти,
Теңдеп туруп жабабыз.

Ээр астына төшөйбүз
КАПТЫРГА деген эгизди.
Андан соң ЭЭР окулат,
Ал эмес бирок эң үстү.

Ат куйругун көтөрүп,
Салынат  анан КУЮШКАН.
Ээрди жалга жылдырбайт,
Энкейе жүрсөң куюштан.

Өр тарта  атты бастырсаң,
Кармасын деп ээрди.
Ат төшүнө тартабыз,
КӨМӨЛДҮРҮК дегенди.

Андан соң түшөт капталга,
Теңделген темир ҮЗӨҢГҮ,
Тээп жүрөсүң аны сен,
Тообу, ойбу, түзөңбү.

Эр азыгы байланчу,
КАНЖЫГАны кармайбыз,
Бош жүрбөсүн салаңдап,
Кайчылаш тартып байлайбыз.

Эми ээрди бекитип,
ЧАБОЛОҢду тартабыз.
Анан ээрдин үстүнө,
КӨРПӨЧӨнү жаябыз.

Көрпөчөнүн үстүнөн,
БАСМАЙЫЛ орой тартылат.
Катуу тартып кыйнаба,
Атта өчүң барчылап…

Тизгин менен КАМЧЫНЫ
Ээр кашына илебиз.
Чылбырды чечип колго алып,
Ат жалын тартып минебиз.

Биз кыргыздын урпагы,
Ат кадырын билебиз.
Чоңойгондо эр жетип,
Көкбөрү тартып жүрөбүз!

Сынак шарты менен ушул жерден тааныша аласыздар.

P.S. Сынакка келип түшкөн чыгармалардын авторлору жана калыстар курамындагы төрт адамдын аты-жөнү сынак жыйынтыгына чейин эч жерде жарыяланбайт. Азырынча купуялык үчүн ар бир автор номер түрүндө гана белгиленет.

Аталган сынакка катышкан авторлор менен калыстар курамындагы адамдар туурасындагы маалымат сынактын жыйынтыгынан кийин гана коомчулукка жарыяланат. О.э. бул сынакка тандалган калыстар курамындагы мүчөлөр да азырынча бири-бирин тааныбайт…Балдар үчүн жарыяланган бул сынак объективдүү баасын алсын үчүн сынактын катышуучуларынын да, калыстар курамынын да аты-жөндөрүн ачыкка чыгарбоону туура көрдүк.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.