Акылдуу аялдын табигый душманы – миллиондогон зөөкүр эркектер

КЕРЕГЕ КЕП Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ (1830-1916), австралиялык жазуучу  Бирөөгө бирдеңке уурдаткан авторлор күйүнбөй, сүйүнгүлө. Токойдо деле отун кыйчулар уурулук кылып турбаса, токойдун эмнеси токой? * * […]