Абулкасым ФИРДОУСИ: Сиявуш жөнүндө дастан

Баян башы Зээниң тунук, шыктуу болсоң каламга, дастан жайын даңазалап баянда. Тең уюган жүрөк менен акылы, жазат муну акындардын акыны. Тээ байыркы бул баянды телмире […]

Кызыл карагай

Ясунари КАВАБАТА – жапон жазуучусу, Нобел сыйлыгынын лауреаты. Дүйнөгө атагы тараган жазуучулардын бири. Ал 1899-жылы 11-июнда Жапониянын Кита аймагынын Осака айылында туулуп, 1917-1924-ж.ж., Токио университетин […]

Сараңдар кудум эле жугуштуу оорудан корккон адамдардай…

Клод Андриан ГЕЛЬВЕЦИЙ (1715-1771), француз философу  Өзүн бактысыз санагандарды бакыт айланып өтөт. * * * Оозуңду ачтырган укмуштар бир эле мүнөттүк, а ооз ачтырар укмушту […]

Орто кылымдагы Орто Азия жылдыздары

Көп кылымдар бою короолош, жери танапташ чыгыш элдери бири-бири менен жуурулушкан алака-катнашта, тыгыз байланышта жашап келишкен. Алар тектеш түрк тилинде сүйлөп, ар кандай кыйынчылык-кысталышта бири-бирине […]