Абулкасым ФИРДОУСИ: Сиявуш жөнүндө дастан

Баян башы Зээниң тунук, шыктуу болсоң каламга, дастан жайын даңазалап баянда. Тең уюган жүрөк менен акылы, жазат муну акындардын акыны. Тээ байыркы бул баянды телмире кезиккен бир дыйкан айтып бердиле.

Өтүкчү Гицек

Чех жомогу Бир мерте чермдик Кубиш менен Паштьялка аттуу эки коңшу өтүкчү Гицекти чочутмак болушат. «Бирок кантип?» — деген суроо туулат. Анткени Гицек коркуу дегенди билчү эмес экен. – Кел, минтебиз, – дейт шайтанданган Паштьялка, – сен өлгөн киши болуп, табыттын ичинде жатасың, анан ал кыйын болсо түнү менен өлүктү кайтарганын көрөбүз.

Кызыл карагай

Ясунари КАВАБАТА – жапон жазуучусу, Нобел сыйлыгынын лауреаты. Дүйнөгө атагы тараган жазуучулардын бири. Ал 1899-жылы 11-июнда Жапониянын Кита аймагынын Осака айылында туулуп, 1917-1924-ж.ж., Токио университетин аяктаган. НОВЕЛЛА Качантан бери ал  өзүнөн  бамбуктун   добушун, шабдаалынынын гүлүн сезе баштады? Ал эми азыр  ал бамбуктун добушун гана укпастан бул добушту көрө да баштады, а тургай шабдаалынын түсүнө гана  маашырланбастан  — өнө боюнда шабдаалынын  түсү угулуп турду. Ал бамбуктан алыс болсо да анын добушун жана кызыл карагайдын шыбырын  угуп калчу.  Шабдаалынын гүлүнө  көз чаптырсаң  […]

Сараңдар кудум эле жугуштуу оорудан корккон адамдардай…

Клод Андриан ГЕЛЬВЕЦИЙ (1715-1771), француз философу  Өзүн бактысыз санагандарды бакыт айланып өтөт. * * * Оозуңду ачтырган укмуштар бир эле мүнөттүк, а ооз ачтырар укмушту жараткың келсе, ага узак жылдар керек. * * * Атамекениңе болгон сүйүү демек, бүтүндөй ааламга болгон сүйүүң менен киндиктеш. Билим деңгээли өнүккөн элден кошуналар зыян тартпайт. Тескерисинче, билими өрчүгөн өлкөнүн жарыгы башка өлкөлөргө тийип, бири-бири менен идея алышат, ошондон улам бүтүндөй ааламдын кубаттуулугу да, ишмердиги да артат.

Орто кылымдагы Орто Азия жылдыздары

Көп кылымдар бою короолош, жери танапташ чыгыш элдери бири-бири менен жуурулушкан алака-катнашта, тыгыз байланышта жашап келишкен. Алар тектеш түрк тилинде сүйлөп, ар кандай кыйынчылык-кысталышта бири-бирине өбөк-жөлөк болуп, эчендеген кылымдарды карытышкан. Бири-биринин жакшылык-жамандыгына бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара, бири сүйүнсө чогуу сүйүнүшүп, кайгырса чогуу кайгырышкан. Бир дарактан салааланып тараган бутагы сымал алардын тагдыры да, тарыхы да орток болгон. Ошондуктан соңку кезде айрым элдер ошол учурдагы чыгаан инсандарды өздөрүнө гана таандык кылып жүргөндүктөрү да бекеринен эмес. Чынында алардын келечекке калтырган […]

Пробуждение

Аким КОЖОЕВ РАССКАЗ Сегодня они действовали молча. Видимо, каждый был занят своей мыслью. Каждый раз, когда кто-нибудь скончается, копать могилу отправляли из аила именно этих людей. Вначале они работали даром, однако позже, став умелыми могильщиками, постепенно привыкли получать плату. Правда, называлась она каким-то арабским словом. О договорах не могло быть и речи, поскольку старший группы Кыдыр аке об этом даже слышать не хотел. — До сих пор мне не верится, что он сам… — тяжелую тишину нарушил самый младший, Башир. […]