Адамдардын үлпөт тоюнда болгон ит менен карышкыр

Фин жомогу Ит менен карышкыр токойдон жолугуп калышат. Карышкыр ошол жерден итти кежигеден тиштеп, үңкүргө сүйрөп жөнөйт. – Карышкыр, мени жегенде эмне? – дейт кыңкыстаган ит, – жүрү андан көрө адамдардын үлпөт тоюна, ал жерде шумдуктай тамактардын түрүн жейсиң. – Тойгобу?! Ал жакка кантип кирем? – дейт таңгалган кашаба[1].

Орус жазуучулары эмне дейт?

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ  *   *   * Радищев Ломоносовду лорд Бэконго теңештирди. Пушкин ага каршы болду: “Эгерде Ломоносовду орустун Бэкону атасак, анда Херасковду орустун Гомери деп атагандай эле болобуз. Минтип атоонун кимге кереги бар? Ломоносов деген орустун эле Ломоносову – чындыгында ага ушул эле жетиштүү”.

Балдар адабиятынын классигинен…

Жаныбарлар дүйнөсү Кылымдардын кыйрында, Он миң, жүз миң жыл мурда Санжыргалуу жер үстүн Айлантышып тургунга: Келемиштер, кериктер, Арстан, бөрү, эликтер, Жолборс, илбирс, куландар, Кескелдирик, жыландар,

Чындыкка караганда катачылыкты оңой табасың

Иоганн Вольфганг ГЕТЕ (1749-1832), немис акыны Жай иштесең, тыныгуусуз тырбаңдайсың. * * * Оюңда эмне болсо ага толгон-токой далил кыпчып буйтаңдатпай, дайыма түз айт. Канчалык көрүнгөн далилди келтирсең, барыбир айткан-дегениң көп сөзгө айланып, сага кулак түргөндөр пикириңди да, далилиңди да укпайт. * * * Чындык карама-каршы эки пикирдин ортосунда дешет. Ишенбейм! Экөөнүн ортосунда балээден башка эч нерсе жок.

Туруктуу окурмандарыбызга кулак кагыш!

Урматтуу «Коом жана Мен» сайтынын күйөрмандары жана туруктуу окурмандары! Сиздерге ымандай сырымды айтайын эми: эки жарым айдан бери сайтты колдоо акциясына келип түшкөн бирин-экин акчалар менен мындан аркы ишимди улап кетүүгө мүмкүнбү же жокпу деген суроо күнү-түнү жүрөгүмдү мыжыгып, мээмди лукулдатат. Рухий багыттагы алгылыктуу иштерди улантууда жалаң эле моралдык колдоолордун деми менен алгалап жыла берүү да мүмкүн эместей!

За чертой города

Аким КОЖОЕВ РАССКАЗ  Девяностые годы прошлого столетия остались в нашей памяти не только всеобщим хаосом и разрушениями, но и разгулом разврата. В то время демократию, свободу, плюрализм, права человека большинство понимало как принцип «все дозволено». И поэтому самые низменные инстинкты человека разом вырвались наружу. Как в Содоме и Гоморре, демон страсти почти целиком овладел телом и душою человека. Открытый секс стал обычным явлением, модой, символом, целью жизни. И поэтому тот короткий отрезок нашей истории мне представляется как «стадная жизнь» первобытнообщинного […]

Расул ГАМЗАТОВ жөнүндө эссе

Валентин ОСИПОВ Расул ГАМЗАТОВ: Бейнеге сүртүмдөр Расул деген сөз элчи дегенди түшүндүрөт. Курандан алынган ыйык ысым. Мен үчүн жазгандары менен гана эмес, айткандары менен да кубанычтын элчисиндей сезилчү. Мен үчүн бакыт сезилген биздин жылуу мамиле, 1962-жылы адегенде «Молодая гвардия» басмасында баш редактор, кийинчерээк «Художественная лнтература» басмасында директор болуп калганда башталды. Ал бул басмаларды абдан жакшы көрө турган.

Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Адрес

Шуулдаба, терегим, теректерим, Шуулдасаң, ыйлагым келет менин… (Салижан) АҢГЕМЕ Түн. Капкараңгы. Баары укташкан. Уктап жатышабы, же жокпу, айтор, баары төшөктө. Алым гана соксоюп жалгыз отурат. Ал далай жолу ушинтип жалгыз калган эле. Бүгүн да соксоюп жалгыз. Алдында китептер. Негедир көңүл чаппайт. Баарына. Окуюн дейт – окугусу келбейт, ойлоноюн дейт – ойлонгусу келбейт. Жатайын дейт – негедир чочулайт, коомайсызданат. Анан негедир дайыма ушул маалда соксоюп өзү жалгыз калары эсине шак дей түштү. “Кантип эле? – деди анан өз оюнан корккондой селт […]

Улуу чынардын көлөкөсүндө

Карыянын ибарат   Кыргызда бир киши бар. Өзү айткандай кыбырап-сыбыраган карыялык куракка жеткенге чейин кыргызга тоодой кызмат кылды. Ааламды алаканына салып, акылманча айландыра ойлонуп, дыйканча кажыбай мээнеттенди. Кыйратып салдым деп кыйкырбады. Күлгүндөй жигит курагында «Ыр-сабындагы өмүрдү» жазып, улуу акын Алыкулдун бейнесин, тагдырын ажарына чыгара тартты. Өмүрдүн өрүнө баратып «Байыркынын издерине» түшүп, балбал таштар менен сүйлөштү. Осуяттарын окурмандарга жеткирди. Кыйырды кыдырып, сырды сыдырып «Кыргыздарды» жазды. «Тарых бир эле өткөндүн кабары, баяны гана эмес, урпактарга калган улуу нуска, ибарат. Тарых баяны сырттан чыккан […]