Алтай эл жомоктору

Мындан ары «Коом жана Мен» сайтында жарыяланчу Алтай эл жомокторун которгон жана балдарга ылайыктап иштеп чыккан Абдыкерим МУРАТОВ агабыздан жомок окуган жолдошко же китептин бетин […]

АЛЬ-ФАРАБИ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Күн чыгыш элдеринин илиминин өнүгүшүнө бирдей таасирин тийгизген улуу илимпоз, саякатчы, географ, тарыхчы, философ, адабиятчы, музыка таануучу, математик, астроном, теолог, б.а. ошол […]

Кубат акенин керней тазалагычы

Мурзапар ҮСӨН Кубатбек Жусубалиевдин жоруктарын эстегенде… Анда союздун гүлдөп турган учуру эле – дейт мурдагы Ош телеберүүсүнүн көзгө басар алып баруучусу раматылык Улукбек Мамытов. Кукем шаарды […]

Коомдун абийирсиз катмары бийлик төрүнө чыкты

ТӨӨМАТЕК Ушуну көрмөксүңөр. Дагынкысын дагы көрөсүңөр! Атамбаевден. Ага ушул гана керек болчу. Референдумду өткөрүп алды. Көзбоёмочулуктар менен. Аны жамы журт көрдү. Көргөндө не: күңкүлдөп-мыңкылдагандардын аягы […]

Олжобай ШАКИР: Жашыруун нике

АҢГЕМЕ I Уулу менен кызынын бөлмөсүнөн угулган дабыштан улам Качкын ууру мышыктай болуп каалгадан башбакты. Анар керебетинен жаңы эле туруп аткан экен. — Кызым турдуңбу? […]