Шер акын эле Шербетим

ЭСКЕРҮҮ 1972-жылы Фрунзеге окууга келип акын Тургунбай Эргешовго жолугуп калдым. Ал поэзия менен жашаган, чыгармачыл адамдарды жүрөгүнө көтөргөн адам эле. Менин окууга өтүшүмө жан дилден […]

БИРУНИ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП  Орто азиялык илимпоз-энциклопедиячы, ойчул аль-Бируни (Беруний) Абу Рейхан Мухаммед Ибн Ахмед 973-жылы 4-октябрда Кят шаарында (азыркы Каракалпакстан аймагы) туулган. Атасы кол өнөрчү […]