Кырдын кызыл түлкүсү жана сыгырган-чөп үйгүч

Алтай жомогу Көк кашка булактын боюндагы таштардын коңулунда бир кичинекей сыгырган[1]-чөп үймөктөгүч жашаптыр. Ал жанындагы башка кошуна сыгыргандар сыяктуу эле тиши менен чөп кертип, анан […]

Баланы туура тарбиялоо жолу

KӨPKӨM ЧЫГАРМАЛАРДЫН ТАРБИЯЛЫК МААНИСИ Балдар көркөм адабияты жаш муундарды ар тараптан тарбиялоонун куралы катары кызмат кылуу менен алардын эстетикалык, нравалык сезимдеринин өсүшүнө жана калыптанышына, образдуу […]

Ллойд МОСС: «Зиң, зиң, зиң – Гармония!»

Созуп үнүн жибектей, онтоп арыз армандуу, Өзү менен ТРОМБОН артта жалгыз калганбы? Чойсоң, тартсаң кысылып – бийик нота басаңдап Тромбон ойнойт жылбышып СОЛО добуш салган […]

Б а з а р

АҢГЕМЕ Ун алганы баргам. Базарга жетээрим менен эле көздөрүнө чейин ун болгон кыз­келиндер, шуулдаган жигиттер тегеректеп калышты. — Ун алыңыз. Тегирмендики. Арзан. — Меникин алыңыз. […]

Ибн Сина жана орто кылым

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП  Өмүр баяны, баскан жолу, жасаган иштери так хронологиялык тартипте жазылып калбаса да Батыш менен Чыгышка бирдей белгилүү болуп, чыгыш элдери табыпчылыктын пири […]