Жайык сууга кептелген койлор

Француз жомогу Королдун кулак кужурун кандырар жомокчусу болуптур. Ал дайыма королго укмуштай окуяларды баяндачу экен. Король да жомок укмайын уктабаган адат тааптыр. Жаздыкка баш коёру менен жомокчусун чакыртчу экен. Ал бир күнү уктаар алдында жомокчусун чакыртат. Жомокчу болсо тырп этер алы жок, катуу уйкусу келгендиктен жомок айтар алы калбаптыр.

Олжобай ШАКИР: Эне

АҢГЕМЕ – Бир конуш айылдын эки катыны ортосундагы чыр калмактын чатагынан өтүп кетмей болду го бизге. – Өткөн жылкы тополоң-тоздо бир айыл журт кыйрап, бул бала ошол ээн журтта калыптыр. Эки катындын бала талашкан чатагы ошондон бери… – Бүбү кемпир деле калыс кебин айтты, а тиги экөөнүн кеп жей турган түрү жок. – Кой деген кишини угушпаса, тытыша беришсин. – Экөөнүн тең үндөрүнүн ачуусун кантесиң. – Ажылдашкан эки катындын чатагын кеп кылбаган силер калдыңарбы?! – отургандардын кебин жактырбаган түлөгөн тебетейчен […]

Кырчындай жашта кыйраган өмүр!

«Айтыш» коомдук фонду, «Калемгер» адабий клубу, «Коом жана Мен» сайтынын атынан жана жалпы эле адабият күйөрмандарынын атынан мекенчил эр-азаматтарыбыздын бири Кылыч Исамамбетовго биртууган карындашы Байыш кызы Жибектин кырчындай жашында көз жумгандыгына байланыштуу азадар кайгыбызды билдиребиз. Кылыч мырза, биз үчүн бул да күтүүсүз суук кабар болду! Карындашың Жибектин жаткан жери жайлуу болсун, кайрат кыл! Карындашыңдын калган өмүр-жашын жакындарына тилейли… Башка арга не?!

АБЕЛЬ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Буга чейин Ысмайыл Кадыров агабыздын Чыгыштан чыккан орошон ойчул, табигый илимдер боюнча математика, физика, химия, астрономияны негиздеген жана алардын өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон байыркылар туурасында тарыйкаларды жарыялап келсек, бул мерте Батыштын орошон окумуштууларынын таланты, өмүр таржымалдары энциклопедиялык тартипте кыскача баяндалат. Норвегиялык математик Нильс Хенрик Абель 1802-жылы 5-августта Норвегиянын түндүк батышындагы Финней деген балыкчылардын шаарчасында туулган. Анын балалыгынын алгачкы жылдары жөнүндө маалыматтар дээрлик сакталган эмес. 13 жашында Ослодогу мектепке кирген. Ал адегенде башка окуучулардан өзгөчөлөнгөн деле эмес, болгону […]

Аялдар ойсокелигин карматарда уялымыш этет

Дени ДИДРО (1713-1784), француз философу жана жазуучу   Аялдар бири-бирин көралышпайт, бирок бири-бирине болушканга келгенде баары уй боор келишет. * * * Канчалаган адамдарды бактылуу кылган адамдан өткөн бактылуу жан жок.

Эки чынар

Якуп ДЕЛИӨМЕРОГЛУ 1966-жылы Түркиянын Чанкыры районунда туулган. Анкара университетин бүтүргөн. Түрк-казак Ахмед Яссави университетинде, Түркия Жазуучулар союзунда, Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматында, теле жаатында иштеген. Жазуучу, түрк тилдүү мамлекеттердин «Евразия» Жазуучулар союзунун төрагасы, «Боордош калемдер» журналынын редакциялык кеңешинин төрагасы. АҢГЕМЕ Ал дарактын ичинен бир нерсе угулчудай, ага бүт денеси менен ыктай, кучактап алып саамга тыңшап турду. Анан ошол тейде береги карап тургандарга: – Бул, кулайт, – деди кыска гана. Бир аз артка чегинип алды да, алгач дарактын тарбайган бутактарын, […]

Балдар чыгармачылыгы боюнча конкурс!

«Коом жана Мен» сайты буга чейин маалымдап келгендей: бу сапар өспүрүмдөр арасында чыгармачылык конкурс жарыялайт. Конкурс 2016-жылдын 24-декабрында башталып, 2017-жылдын 30-майында жыйынтыкталат жана жеңүүчүлөрдүн байгеси – балдардын Эларалык майрамына карата 1-июнда тапшырылат. Байге фондубуз 32 000 (отуз эки миң) сом! 10 жаштан 13 жашка чейинкилер арасында: 1-байге – 5 000 (беш миң) сом; 2-байге – 4 000 (төрт миң) сом; 3-байге – 3 000 (үч миң) сом; 4-байге – 2 000 (эки миң) сом; 5-байге – 1 000 (бир миң) […]