Сьюзан МАСГРЭЙВ: «Сени артыкча сүйөмүн»

Январь айдын асманында жымыңдаган, бийлеген сен артыксың жылдыздардан тээ көктөгү ийрелең. Февраль айдын күүгүмүндө гүлзарда жол жаркытса анда деле байчечектен сени сүйөм артыкча. Март суугунда […]

Жазуучу менен окурман эсинен кетпей турган образдар жөнүндө сөз

Окурмандарга бүгүн биз учур адабиятынын белгилүү жазуучусу Топчугүл Шайдуллаева менен болгон маектешүүнү сунуштайбыз. Окурмандарыбыз буга чейин автордун «Коом жана Мен» сайтында жарыяланып келген бир нече аңгемелери менен тааныш.  […]

Салижан Жигитов: «Чыңгыз кантип чыгып калды?»

Чыңгыз Айтматовдун сүрөткердик жөн-жайы, адабий табыштары туурасында кандайдыр бир жаңы сөз айтып ийиш кыйын. Анын калеминен жаралган орошон образдар, идеялар, көркөм көрүнүштөр, сюжеттик мотивдер, айрым […]