Янош БОЯИ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Венгер математиги Янош Бояи 1802-жылы 15-декабрда Колошвар шаарчасында туулган. Анын математикага болгон жөндөмү өтө эрте байкалган. Атасы Фаркаш Бояи (1775-1856) таланттуу математик […]