Мусакун САТЫБАЛДИЕВ: «Бакыт… Бакыт…»

ПОЭЗИЯ  Адам менен бир төрөлүп, бир өлгөн, Бушайманга салып, коштоп келесиң. Чакырыкпы болгон-бүткөн жөрөлгөң, Көзгө сүртчү, кандай сенин элесиң? Канча пенде мен бакытка жетем деп, […]

Бурбаки Никола

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Француз математиги Никола Бурбаки 1939-жылдан баштап математикалык эмгектерди жаза баштаган. Бирок баарынан кызыгы – бул жеке адам эмес, Франциядагы бир нече математиктердин […]

Абдыкерим МУРАТОВ: «Жөнөтүү»

Шиңгил аңгемелер Үй-бүлөлүк сөздөр Рузван баскан палоо желип бүтүп, куран окуп, бата кылышкандан кийин башталды. Баятан бери күтүп турган сөздөр аң алды атасынан чыгат. — […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: «Жаз айынын жамгыры – залкардын көз жашы»

ЭССЕ “Өзүңө ой-санаасы, руханий дүйнөсү, табигый мүнөзү шай келишкен адамды жолуктуруудан өткөн бакыт жок”. Чынгыз АЙТМАТОВ “Дал өзүңдөй кайдан билсин кайгымды эл, Ашык көңүл түбөлүк […]

Токтош АБЫКЕЕВ: «Ыр токтоткон алтын теңге»

Аңгеме десең аңгеме, жомок десең жомок… Илгери-илгери бир байдын ырдай эле берген бир ат багар малайы болуптур. Ал аттарга жем береби, чөп салабы, ырдаганы ырдаган […]

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ: «Адамдык кудурет»

ӨНӨРКАНА  Эч ким мени дүйнөгө өзүмдөй айтып бералбайт. Адам аткарган иши, ачкан ачылыштары болобу, айтор, кай тарабынан болбосун, элдин элегинен өтөт. Алардан өзүңдү жашырам деш, […]