Цыгандардын токой ээсинен билген жоромолу

Цыган жомогу Те илгерки цыгандардын салты болуптур мындай: эгерде күйөөсү жылкы уурдоого кетсе, зайыбы күйөөсүнүн көйнөгүн алып токой ээси менен баарлашууга жөнөчү экен. Алар чытырман […]

Абдыкерим МУРАТОВ: «Адабияттын жаназасын окуй турган кез келдиби?..»

Абдыкерим Муратов 1956-жылы Ноокат районунун Шаңкол айылында туулган. Ош пединститутун бүтүргөн. Биз педагог-жазуучу, адабиятчы, журналистти учур адабиятынын тегерегинде маектешүүгө чакырдык. — Сиз адабиятты изилдөөчү жана […]

Азамат ТӨКӨРОВ: «Бактысыздан экөө болсо, бирөө мен»

ПОЭЗИЯ * * * Бактысыздан экөө болсо – бирөө мен, Бирөө болсо ошол жалгыз бирөөмүн. Төрөлгөнүм үмүт, тилек болгондур, Бирок үнсүз, ыйсыз болот түгөнүүм. Жакшы […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: «Сүйүүгө Соң-Көл – эстелик»

ЭССЕ Жай саратанында айтылуу Соң-Көлдө болгонсузбу? Анда эмесе, элестетип көрөлүчү. Күн мына-мына тоо артына жашынайын деп турат. Андан кыйгай түшкөн кызгылтым нур көл үстүнө көпүрө […]

Олжобай ШАКИР: «Конфуций, Сократ, Диоген & Галдир»

АҢГЕМЕ Конфуцийди Кун Цю десең да жарашат, Конфуций десең да жарашат. Кандай айтсаң жарашат. Ага баары жарашат. Тиштеринин арасы ачылып, орсоюп турса да жарашат. Бизге […]

Ысмайыл КАДЫРОВ: «Жубай»

ФАНТАСТИКАЛЫК АҢГЕМЕ Мен жөнөкөй гана электрондук машине­роботмун. Болгону секундасына жүздөгөн миң математикалык амал аткарам. Же болбосо “мээме” жазылган миңдеген маалыматтарды дароо айтып бере алам. Менин […]