Элдияр ЭЛЧИБЕК: «Иззудин»

Бул аңгеме камкор аталарга жана тынчтыкты сүйгөн адамдарга арналат. Автор Үстүндөгү кир басып, майланышкан пальтону желбегей жамынып, улам бир отундун сыныгын чартылдап күйгөн мешке ыргытып […]

Топчугул ШАЙДУЛЛАЕВА: «Азапка салган айыз»

АҢГЕМЕ Таң эртең дааратканага барган  тестиер кыздын эси чыгып кетти. Алаасы бүт кан, кадимки кыпкызыл кан. Кыздын бүткөн бою титиреп, жан айласын таба албай алдастап […]

Хун ЦЗЫЧЕН: «Бакытка куулук-шумдук менен жетпейсиң»

XVII кылымда жашап өткөн кытай жазуучусу жана даанышманы Биздин жашоо куурчактын ойнундай. Тек гана оюн чаташпас үчүн башкаларга карматпай, куурчакты ойноткон жипти өз колубуздан чыгарбашыбыз […]

Кыргыз тилин окутуу методикасын негиздеген окумуштуу  — Сатыбалды Нааматов

Нааматов Сатыбалды 1905-жылы Ат-Башы районундагы Жаңы-Күч айылынын Балагазы деген жеринде туулган. Кадимки «Манас» жыйноочу Ыбырайым Абдрахмановдон окуп, сабатсыздыгын жойгон. Кийин Ат-Башы айылындагы орус-тузем мектебинен окуган. […]

Абдыкерим Муратов: «Булбул… Алча гүлү… Ай кертими… Жымжырттык…» (Сайгё тууралуу)

же жапон акыны Сайгёну коштоп… Бу киши дегениң шундай экен: өзүмдү тээ атамзаманда сөөгү сөпөт болгон жапон адамы менен байланыштырып алдым да, аны кумар жазышар […]

Сынакка: «Мен акушер-гинеколог болууну каалайм»

Мен ким болгум келет? Мен Базарбаева Айбийке азыр 10-класста окуп жатам жана кесипти тандоого болгон алгачкы чекитимди коюучу учур жакындап, тынчым кетип баратат. Жашоодо эки […]