Ала жипти көп аттаган эркек аялынан көп шектенет, көп кызганат

Оноре де БАЛЬЗАК (1799-1850), француз жазуучусу Кандай бийлик болбосун жашыруун кеби бүтпөйт. * * * Аялың нанды ысырап кылба дегени – демек, каптагы ундун калбай баратканы. * * * Аялдар улам картайган сайын эркектердин көңүлүнө жагыш үчүн кудайга жалынат.

Отунчу тууралуу жомок

Түрк жомогу Бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда бир кары адам жашаптыр. Ар күнү ал токойго барып, отун алып, анысын базарга алып келип сатып күн көрчү экен. Бир мертебе ал балтасын жана жибин алып адаттагыдай эле токойго барат. Булактын жанына жетип, чарчап: «Ох!» деп отура берерде эле бет маңдайынан бир араб пайда болот.

Жеймс ВАТТ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Англис механиги жана ойлоп табуучусу Жеймс Ватт 1736-жылы 19-январда Шотландиянын Гринок деген шаарында жыгач устанын үй-бүлөсүндө туулган. Мектепте ал физика менен математикага кызыгып, аларды абдан жакшы окуган. Калган сабактардан анча жетишкен эмес. Жогорку билим алууну кыялданган, бирок аны окутууга үй-бүлөсүнүн каражаты жетишсиз болгон.

Нуралы КАПАРОВ: «Адашкандар жөнүндө ода»

«Чын. Билем. Өмүр кымбат… От жагып жылуу үйдө жашайын дейм чиркин-ай, көмүр кымбат» деди да Абитайым жатып албай төштөгү сарайдагы тезек чапкан чабандарга кезек берип, алардан арткандарын түк калтырбай келди да тезек терип, тепкедей жерди болжоп арадагы тоодой тезек түшүрдү түтүн чыкпай томсоргон төрт бөлмөлүү үйүнө калаадагы.

Дүйшөн КЕРИМОВ: «Киндик кан тамган конуш»

ЭССЕ Биздин айылдын түндүк тарабындагы адырлуу тоолордон эки салаа кош колот түшөт. Аларды Кичи-Булак, Чоң-Булак деп коебуз. Бир кездерде жайкысын бул өндүрлөрдө өйүз-бүйүз айыл конуп, бээ байлаша турган. Арадан чейрек кылымдай мезгил өттү. Бирок азыр баягынын бири жок, таптакыр башка көрүнүш. Замандын учкулдугуна так каласың…

Абдыкерим МУРАТОВ: «Өзүмдү өзүм»

Шиңгил аңгемелер Айлыма бардым. Жүрөгүм элеп-желеп, өзүм өзүмө батпай, сагынып, кусаланып, балалыгымды издеп жүрдүм… Ар кимге жүгүрүп барам да, суроо узатам: — Мени тааныйсызбы? Атам жооп бербеди. — Мени тааныйсыңарбы? Инилерим унчукпайт.