«Элди түндүк-түштүккө бөлгөндөрдүн оозун жырыш керек!»

Элди түндүк-түштүккө бөлгөн маанайдагы жарандарды кантип жазалоо керек? Бул туурасында «Коом жана Мен» сайты сурамжылоо жүргүзүп көрдү. Буга себеп болгон окуя: Фейсбук аркылуу Таттыбүбү Доталиева […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: «Өмүр токтоп тургансыйт»

ЭСКЕРҮҮ Жараткан мага комуз чертүү өнөрүн ыраа көргөн эмеспи… Атам деле алынча комуз черте коюп жүрчү эле. Али күнчө эсимде, мектепке чейинки курагым эс тартканы […]

Винер НОРБЕРТ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Америкалык илимпоз-математик Норберт Винер 1894-жылы 26-ноябрда АКШда туулган. 4 жашында окуганды үйрөнүп, ушул эле жашынан баштап ар кандай илимий адабияттарга кызыга баштаган. […]

Таалай АБДИЕВ: «Котормотаануу илимине киришүү…»

1-БӨЛҮК Атактуу  жазуучу  Чыңгыз  Айтматов  алгачкы  «калем акысы»  болгон бир  жилик этти орусчадан  кыргызчага,  кыргызчадан  орусчага  которуп, тилмечтик  кылуу  менен  алган  экен.  Жазуучунун  эскерүүсүнө  караганда, […]

Решат Нури ГҮНТЕКИН: «Туюк махабат»

АҢГЕМЕ Расим бир күнү кечке маал мектептен келип, бир кат таап алды. Өзүнө келиптир. Ичинде гүлдүү баракка жазылган ушул саптар бар экен: «Расим мырза, мен […]

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ: «Күн автопортретин бүтө элек»

Ак сакалдын алгы сөз… Эскирген барактагы эскерүүдөн «Мен баягы жаш кезде, өзүм алдуу, көзүм курч кезде жаштарын деле, карысын деле кыя өткөрбөй окучумун. Анан маал-маал […]