Ай менен кыз

Бурят жомогу Бир жетим кыз болуптур. Аны жеткен карөзгөй өгөй энеси жанын койбой түйшүккө сала берчү экен. Күндө укканы ушул: – Жашабагыр тигини кыл, муну кыл! Таң эртеден кечке укканы ушул болуптур.

Өмүрбек КАРАЕВ: «Эки тагдыр»

АҢГЕМЕ Жалаң чиновниктер өмүрүн өткөрчү беш кабат имарат. Бу жайга күндө эртең менен сыланып-сыйпанышкан аял-эркектер келишет. Маалы келгенде кайрадан үй-үйлөрүнө тарап кетишет. Беш кабат чоң имаратта ар биринин өзүнчө үстөлү бар, колдорунда калем сап, жайнаган кагаздар. Кагаздар ар тараптан агылып келет, отургандардын көбү линзадай болгон көз айнектерин тагынып алышып кызыктууларын окушуп, тажатма каттарды көңүлсүз четке таштап алектене беришет. Жооп жазышат. Көбүнчөсү карандай калп. Сүт эмизме сөздөр. Жалаң кагаздар менен жан баккан өмүрдүн эсеси канча, ага маани берген эч ким жок.

Таалай АБДИЕВ: «Котормотаануу илимине киришүү…» (2-БӨЛҮК)

1-БӨЛҮК (ушул шилтемеден ачылат) ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ  ТАЗА  ТҮРҮНДӨ  СЕЙРЕК  КЕЗДЕШЕТ  Котормо тексттердин типтери Котормо практикасын  жана  азыркы  котормотаануу  илиминдеги түшүнүктөрдү  системалуу  түрдө  талдоо  котормолордун  бирдиктүү типологиясын  түзүүгө  мүмкүнчүлүк  берет.  Котормолорду  типтештирүү төмөнкү параметрлер боюнча жүргүзүлөт:

Г.Маркес: «Карыган, өтө карыган калдайган канаттуу карыя»

Габриэл Гарсия МАРКЕС Которгон: Насыпбек АСАНБАЕВ (18/01/2017) АҢГЕМЕ Үч күндөн бери тынымсыз куйган жаандан чаяндардын өлүгү үйгө жайнап кетти. Түнү менен табы көтөрүлүп кеткен наристеге кара тумоо жукпасын деп санааркаган Пелайо аларды ыргытыш үчүн көлкүлдөп баткака толгон короону кечип өтүп деңизди карай жөнөдү. Шейшемби күндөн бери дүйнө азалуудай тунжурайт. Асман менен деңиз күлгө окшош нерседен куралгансып турса, март айындагы жарыктын сапырылган күлмайдасындай жылтылдаган жээк кандайдыр балыр менен чириген үлүлдүн кабыкчаларынан кайнатылган боткого айлангансыйт. Түш чен экенине карабай күн нуру алсыз […]