Назгүл ОСМОНОВА: Сенин сүйүүң

Сенин сүйүүң жаңы ачыган жаш шарап, Сен бар күндөр бал сыяктуу даамданат. Өчпөс отту алоолонткон сезимге, Өзүң менен көрккө келет чар тарап. Кыя белде мен кезиккен жаш сүйүү, Кылым бүтпөс бир жомокко алпарат.

Бека ХЕДЛ: «Йоши таш кескич»

ЖОМОК Оо качандыр бир заманда Жапониянын тоолорун байырлаган таш кескич болуптур. Анын аты Йоши экен. Ал такай таш кесип же таш чегип күн көргөндүктөн бели бекчейип, колунун манжаларын жана алаканын чор басып калыптыр. Жергиликтүү эл Йоши таш кескен тоолордо адам жаны жашайт деп ишенчү. Күндөрдүн биринде Йоши бир бай адамдын үйүнө тоодогу таштардан көтөрө келет. Себеби байдын көркөмдүү курулган заңкайган үйүн, жибек кийимдерин, кебездей жумшак назик колдорун жакшы көрчү. “Эх, мен да бай адам болгонду тилейм», — деп күбүрөнөт ал. […]

Ясунари КАВАБАТА: «Канарейкалар»

АҢГЕМЕ «Жаным! Сага кат жазбайм деген убадамды бузууга аргасызмын. Бирок сага мындан башка кат жазбаймын. Анткеним, сен мага өткөн жылы белекке берген канарейкаларды багалбай калганымды айтайын дедим. Бул күнгө чейин аларды келинчегим багып келди. Мен анын чымчыктар менен кантип алектенерин карап олтуруп, сени дамамат эстечүмүн…

Абдыкерим МУРАТОВ: Тао Юань-мин жана анын «Аза ырлары»

Поэзия таануу Адамзаттын тарыхында байыркы кытай философиясынын, анын ичинде конфуцийлик окуунун, даоизмдин, ойчул-насаатчыл поэзиянын орду чоң болгондугу улам жыл өткөн сайын баса айтылууда. Мына ошолордун катарында Тао Юань-мин (Тао Цянь) деген акындын да үнү угулуп турат. Азыркы аймактык бөлүштүрүү боюнча айтканда Кытайдын Түштүк жагында Чыгыш Цзинь империясында 365-жылы туулган. Цзинь доорунда, IV кылымда, жашап өткөн акындын болгону 160 ыры жана анча-мынча карасөз менен ыр аралаштырып жазган мурастары гана калды. Түпкүлүгү башкаруучулардын үй-бүлөсүнөн чыкса да, анын мезгилинде ата-энеси анча чоң эмес […]

Жаңычыл Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ тууралуу

Жазуучу, публицист, тарых, философия жана табигый ар тармак илимдеринин синтезине чыгып ой калчаган энциклопедист-аалым Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ 1952-ж. 10-январда Фрунзе шаа-рында төрөлгөн. Автор өзүнүн үй-бүлөлүк эскермелеринин биринде жазгандай, ал эки күчтүү таза булактын туундусу.