Сынакка: «Сүмөлөккө сүрөт түшүп калат»  

Менин айылым Мен Эркинова Аймээрим 2006-жылы Шамалдуу-Сайда төрөлгөм. Азыр Жалал-Абад облусуна караштуу Базар-Коргон районундагы №38 Алтай Осмонов атындагы орто мектебинде 4-класста окуйм. Конкурс тууралуу таежемен уктум. Азыр таене-таятамдын колундамын.Үч-Булакта. Айылдын башында суу үчкө бөлүнүп, анын бирөөсү бизге келет. Антейин десем, бизде дагы да булактар бар. Мисалы: Дары-Суу, Фанталей, Дары-Булак деп сыймыктанган булактарыбыз бар. Аны кант диабети, кан басымы барлар алып кетишет. Бизден ылдыйда Кара-Булак деген булак бар. Бирок сайдагы шагылдарды кетмен менен тартып койсо эле булак чыга берет. Агып жаткан […]

Чоюн Өмүралиевдин жандоочусу

– Чоюнду көрүп жүрөсүңбү? – О, канча болду аны көрбөгөнүм… – Деги ал өзү каякта? – Кытайда жүргөнүн укканым бар… – Өгүнү шаарда жүргөнүн көргөндөр бар экен, өзүм көрө албадым. – Мен да жолуксам, колун кысып коёт элем…

Шыралганы туура бөлүштүрүү жөнүндө

Ооган жомогу Жолборс, карышкыр жана түлкү чогулуп, ууга чыкмай болушат. Үчөө бир кулжа, бир жейрен, бир коёнду жайлаптыр. Олжону жолборстун үңкүрүнө алып барышат. Карышкыр менен түлкү өздөрүнчө ой жоруйт: жолборс эми өзү каалагандай калчап, а бизге болор болбос бирдеңкесин кармататтыр. Бирок алардын оюнда эмне турганын жолборс дароо баамдап, ичинен күбүрөндү: «Силер антип ойлосоңор, а менин оюм башка. Эмине болорун азыр көрөсүңөр!»