Чоюн  Өмүралиевдин  изилдөөсү жөнүндө  учкай  кеп

Улуттук дүйнөтааным, өзүн-өзү таануу, өзүн өзгөгө таанытуу жана өзгөнү өздөй таануу уңгусуна сүңгүп кирип, көчмөн дүйнөнүн түпкүрдөгү түбүн аңтарып, андагы оош-кыйыштарды бүгүнкү дүйнөтааным илиминин бийик […]

Өмүрбек КАРАЕВ: «Эски көлөч»

АҢГЕМЕ Тоо этегиндеги «К» деген айылда фельдшер аял жашачу. Күйөөсү эрте кайтыш болуп, кызы экөө калган. Анын үйү медпункт менен катар болчу. Медпунктун имараты салынганда […]

Таалайбек АБДИЕВ: «Котормотаануу илимине киришүү…» (3-БӨЛҮК)

1-БӨЛҮК жана 2-БӨЛҮК (ушул эки шилтемеден ачылат) Калькалоо Буга чейин белгиленгендей,  котормо  тилинде  жок  бирдиктер транскрипция же транслитерация менен эле эмес, кээде калькалоо ыкмасы (французча calque […]

Сулуулук: ойношунун оозун ачырып, күйөөсүн кызганычтан чочулаткан зор күч

Амброз БИРС (1842-1914), америкалык жазуучу  Аялдын кучагына кабылсак да, аттиң, колуна түшүп калбасак кандай сонун болмок! * * * Аял менен түлкү канчалык алсыз болбосун, […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: «Редакциянын эски короосу»

ЭССЕ «Время бежит как зверь». Сергей Мнацаканян Кеп ошол эски короодо… Биринчи жолу дарбазасын аттаган адамга өтө жупуну көрүнгөнү менен, ич жагы кызыкка толо эле, […]

Абдыкерим МУРАТОВ: «Чочоккесер»

АҢГЕМЕ «Чачтарачкана» деген жазуусу өчөйүн деп калган, тактайларынын жарымы чирип, өзү бир жагына ооп турган, ичи эски-куску кайчы, устара, аларды курчута турган кайыштарга жана дагы […]