Лев ТОЛСТОЙ: Искусство жөнүндө

Искусство  чыгармаларынын  жакшы  же жаман болмогу – художник эмнени айтып, кантип  айтып  жана  канчалык  жан  дилден айтканына байланыштуу. Художниктин айткандары бардык адамга жарк  эткен  жаңылык  […]

Чоюн ӨМҮРАЛЫ уулу: «Тизгинжаяр»

Азис окурманым! Ушинтип, Сиздин назарыңызга дагы бир жаңы китеп сунулду – Коом-Мамлекет тууралуу. Сөздүн ырасы, мен бул жакка азыр (азырынча) кайрылбайм го, башка сансалаалардагы саргарып […]

Шакен МАМБЕТАИПОВА: Табият табышмагы

ЖАРАТЫЛЫШ ЖӨНҮНДӨ Оо, дүнүйө, кылгырган, Ойлондуруп ыр кылган, Улуу түндөр, улуу айлар, Убакытты жылдырган. Ойлоп көрсөң калыстап, Дүйнө сыры табышмак. Оюң кетет билүүгө Алыс-алыс алыстап.

Ысмайыл Кадыров: Күндөлүктөгү ой тамчылардан

ЭССЕ Эгерде жука тактайга жоон мыкты каксаң жарып кетет. Ичкесин каксаң өзү ийрейип-мыйрыят. Туура келгенин тандап каксаң гана жымыйта бекитет. Чындык дал ушул сыяктуу. Айтылбачу […]

Олжобай ШАКИР: Тилек

АҢГЕМЕ 1 Бишкектин көчөлөрүндө салбырап басып жүрүп жадаганда, китеп дүкөнгө кайрылып, Шопенгауэрдин «Афоризмы житейской мудрости» аттуу белгилүү философиялык чыгармасын сатып алып, Эркиндик гүлзарына беталдым. Ээн […]