Чоюн ӨМҮРАЛЫ: Ата Журт коркунучта!

Түптү түргөн Учту кармайт. Кыргыз накылы «…практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями».  К.Маркс  «Бир «один хороший, умный и хитрый еврейдин» колу менен бүтүндөй бир мамлекетти кандайча ичтен иритип, багытын буруп кетишкени тууралуу ажайып тамсилди кыргыз тарыхчылары илгери-кийин (дагы кечигип!) иликтей жатышаар… «Теңирчиликтен»

Каркыра

Бурят жомогу Каркыраны силер, балдар, билесиңерби? Билесиңер! Буту узун, мойну узун, учат. Ии, ошол. Ошол каркыра деген куш ааламдагы бүт канаттуулардын падышасы болгусу келет экен да, анан ошол максатын ишке ашыруу үчүн дүйнөдөгү канаттуулардын баарын чакырат.

«Борбор Азиянын байыркы тургундары тууралуу баян» китебинен…

БАБА НАКЫЛ Сыма Цянь (б. з. ч. 135-86) Кытайдын эң биринчи тарыхчысы, «Кытай тарыхынын атасы» Сыма Чиэн өз заманындагы айласыз билимдер адам болгон. Анын теңдешсиз зор эмгеги “Шы-зи” же “Жылнаамасы” жалаң гана жылнаамалык эмес, тарых, философия, математика, экономика, астрономия, музыка жана география таанымга да канык деп айтсак жарашат. Улуу тарыхчынын жазмасындагы хунндардын атактуу каганы Модэ туралуу баян курган бөлүмдөн чакан үзүндү Иакинф атанын (И. Я. Бичурин) «Борбор Азиянын байыркы тургундары тууралуу баян» аттуу белгилүү китебинен алынды.

Таалайбек АБДИЕВ «Бардык нерсенин куну – эмгек» дейт (1-МАЕК)

«Эң башкы тилдердин кайсынысы болсун, алты эле жылда үйрөнсө болот. Өз эне тилиңди толук үйрөнүүгө бүт өмүрүң да жетпейт». ВОЛЬТЕР Мансап, көрдүйнөнүн артынан кууйт кыргыз. Сая кууйт. Илим-билимдин артынан кууганы аз. Биздин бүгүнкү мейман улуттук көрөңгөбүздү байытуунун абыгери – Таалабек Абдиев агабыз. Жүрүм-туруму өтө жөнөкөй болгон бул инсандын билими туурасында те бир кезең Салижан Жигитовдун оозунан уккан жайыбыз бар. Салижан устатыбыздын назарына эрте илинген Т.Абдиевди сыртынан гана таанычубуз. Өзү Өзгөндөн. Оштун Мамлекеттик университетин бүтүрүп, кийин Санкт-Петербургда лингвистикалык изилдөөлөр Институтунан кандидаттык […]

Өз кемчилигин ойноштор гана бири бирине көрсөтпөйт

Пьер БУАСТ (1765-1824), француз афористи жана лексикограф   *** Нике – чоң утушка ээ болуп калармын деп ар ким ишенген лотереядай. *** Саясат менен көз таңмай экөө окшош. Баарынын көзү таңылуу: кээси гана жол тапса табат. *** Эгер адам баласынын баардык каалаганы аткарыла берсе, жер бети тозокко айланмак.

Насыпбек АСАНБАЕВ: «Унутулган салт»

АҢГЕМЕ Ал күн эч качан эсимден кетпейт. Сыртта жамгыр нөшөрлөп куюп турган. Оорукананын узун, ээн коридору менен ак халатчан дарыгер мени көздөй басып келатты. Кудай ай, ошондогу убакыттын чоюлганын кантейин. Дарыгер кадам шилтеген сайын апакай халатынын этеги жайбаракат желп этип, өзү менен кошо делпилдеп келет. Ал дарыгердин да ошол күнкү элеси түбөлүк эсимде. Чыдамым кетип калган экен. Бутум ооруп турганына карабай тура жүгүрдүм. Жок, мен дагы каалгып калдым окшойт. Убакыт чиркин! Кыймылдын баарын ылдамдаткан да, жайлаткан да убакыт экенин чучугума […]