Төлгөчү кемпир менен токой ээси

Цыган жомогу Көчмөн цыгандардын тобу жол жүрүп бараткан жерден кооздугу укмуштай токойго токтойт. Айлана толо шалбаа. Чөбү чабылып, көк кыртышы кайрадан кылайган жерге жеткенде топ […]

Чөнтөк телефондон окуй албай жаткандарга

Жаңы сайтты чөнтөк телефондон окуй албай жатабыз деген билдирүүлөр болууда. Биз бул билдирүүлөр менен таанышып, бардык себептерди караштырдык. Анын бир гана себеби мынабул болушу мүмкүн […]

Жулия АЛЬВАРЕС: «Арбактар кайда кетишет?»

Ким бирөөлөр өлгөндө, Жан кайда учат – бир арман? Сураштырсам мен муну Чыгар бекен билерман? Шамал менен кошо куушуп кетеби? Шамал жеткен жерге алар жетеби? […]

Касым КАИМОВ: «Күтүлбөгөн жолугушуу»

АҢГЕМЕ Түш чен. Аксакалдын тыныгуу убагы. Ал тыныкпай эле оокаттанып отурган. Жумуш күнү ортосундагы бир саат убакытты өзөк жалгоого жана аны менен бир учурда дем […]

Аким КОЖОЕВ: «Хоспистин тургундары»

АҢГЕМЕ Ал бул сөздү айтуудан мурда менин кагаздарыма көпкө чейин үңүлүп, кайта-кайта окуп чыгып, анан оор күрсүнүп бир топко чейин унчукпай калды. Кабагы чытыла түшкөндө […]