Талип ИБРАИМОВ: Новая элита нужна Кыргызстану как воздух

Талип ИБРАИМОВдун орус тилиндеги макаласы. Издревле кыргызы жили, любили и умирали среди гор. Горы, оставляя для обзора лишь небо, закрывали горизонты. Вероятно, это способствовало возвышенному строю мысли, и поэтому неудивительно, что самый объемный в мире эпос был создан кыргызами. Свыше миллиона поэтических строк, больше полугода в поте лица сказывает их манасчы, если, разумеется, позволит здоровье. Естественно, что при такой великой любви народа к поэзии ему было недосуг размышлять о таких прозаических вещах, как экономика, разумное устройство жизни и т.д. и […]

Мээнет менен табылган акы

Адыгей жомогу Байгер жашаган адам болуптур, анын уулу жеткен жалкоо, жеткен ашкулу болуп чыгат. Колдоюп ишке жөндөмү болбоптур: даяр кийимге, даяр ашка гана тап берип, ысырапкорчулугу да чектен ашат. Атасы аны эмгекке үйрөтүп, сарамжалдуулукка тарбиялоо үчүн алыскы айылдагы кабардин улутундагы бирөөнө жумушчу кылып берет. Жыл өткөн соң акысына бир тоголок алтын төлөнмөк болот. Бала байдын эркеталтаңы экенин билген кожоюн бирок аны оор жумушка деле мажбурлабаптыр, жакшы ичинтип, жакшы кийинтет. Бир жыл өтөт. Балага бир тоголок алтын берип жөнөтөт. Бала өз […]

Өзүбек АБДЫКАЛЫКОВ: «Эки бит»

АҢГЕМЕ Күнүгө эки маал, айрым күндөрү үч-төрт маал ишке өтчү ичке жолдун оң жээгиндеги элүү тогузунчу, алтымышынчы жылдарда эскиче салынган чакан ак тамдын алдынан бүгүн да өтүп баратып, бала кездеги бир окуя эмнегедир эсиме түштү. Турмушта качаңкы өткөн окуялар эсиңе түшчү кезеги болот көрүнбөйбү. А бүгүн эмнегедир күнүгө өтүп жүргөн жолумдагы  бул  тамды  кайта-кайта  карап,  бир  чети  кайрылып  өмүр жолуңдан бир саат, бир минута да алдыңдан чыгып жолукпаган балалыгым кадимки кинодогудай көз алдымдан тизмектешип өтүп жатты… Анда мектепке кирелек кезим. […]

Сынакка: «Журналист болууну самайм»

Мен ким болгум келет? «Туулган жердин топурагы алтын» дегендей, мен дагы кышы ызгаар, жайы салкын, тоолорунун мөнгүсү күнгө жалтыраган, жайлоосу жашыл көлдөлөң Нарын облусунун Ак-Талаа районундагы Баетов айылында 2002-жылы 17-декабрда жарык дүйнөгө келгем. Азыр районубуздагы Ш.Бейшеналиев орто мектебинде 8-б класста окуйм. «Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың» дегендей, келечекте ким болоорумду азыртадан ойлонуп, ар убак толгонуп жүргөн мезгилим. Кичине кезимден эле теле алып баруучу, журналист, кабарчы болуу менин жан дүйнөмө жакын. Азыр толугу менен ушул кесипке берилип, кыргыз жана англис […]

Жек ЛОНДОН: «Ак Азуу»

Жек Лондон – америкалык жазуучу, журналист жана коомдук активист. Ал Сан-Франциско шаарында, жарды фермердин үй-бүлөсүндө туулган. Жазуучунун балалык чагы жакырчылыкта өткөн. Жазуучулук даражага жеткенге чейин ал ар түрдүү кесипти башынан өткөргөн. Ал 11 жашында көчө кыдырып газета саткан, андан соң балык уулап, консерва заводунда, кендир ийрүүчү фабрикада жана кир жуучу жайда жумушчу болуп иштеген, матрос болуп Япония менен Арктиканын жээктерине чейин сүзүп барган жана репортёрлук кызматты аткарган. Англис тилинен которгон Таалайбек АБДИЕВ I БӨЛҮМ I бап. Куугун Муз тоңгон  дайранын  […]

Олжобай ШАКИР: «Кеп анда деле эмес»

АҢГЕМЕ Эки сөзүнүн бири ушул. Кебинин кызыгына кулак түрүп баштагандале, «кеп анда деле эмес» деп кайталай бермейи бар. «Кеп анда деле эмес» дегенге басым койгондо, кепти башка жакка бурабы десең, баягыле кептин уландысы. Бирок «кеп анда деле эмес» дегенин кабат-кабат айта бергенинен жадабайсың деле. Аңгемелешкенди билсең болду, кайта так ошентип айтып-айталекте кеби мурдагыдан кызыйт. Адамдар кеп угуп отургансыганы менен укпайт эмеспи. Муну Токон сүйлөп атып сезип турабы, башкалар кебимди кулагынын сыртынан кетирбесин дегениби, «кеп анда деле эмес» дегенди күчөтүп айтканында […]